Omvandla giftorättsgods till enskild egendom och särkullbarns rätt till arv

Jag och min man äger en fastighet gemensamt.

Nu vill vi skriva över hela fastigheten på enbart mej. Detta för att min man har särkullbarn. Och jag vill kunna bo kvar i huset vid en ev bodelning om han dör före mej.

Hur gör man på enklaste vis. Räcker det med ett gåvobrev som registreras som äktenskapsförord. Vad säger hans särkullbarn. Kan detta överklagas av dom.

Hur gör vi på enklaste vis.

Tack för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bodelning under bestående äktenskap och särkullbarns arvsrätt, vilket gör äktenskapsbalken och ärvdabalken blir tillämpliga.

Er gemensamma fastighet utgör giftorättsgods, vilket betyder att ni vid en skilsmässa eller ena partens bortgång kommer dela lika på fastigheten (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det som inte delas lika vid en bodelning är det som är er enskilda egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken. För att något ska utgöra enskild egendom krävs att det framgår i ett äktenskapsförord. Om man fått egendomen ska det framgå av gåvobrev eller testamente.

Ett äktenskapsförord kan användas för att mellan makar omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Detta innebär att ni via ett äktenskapsförord kan reglera förhållandena så att fastigheten utgör din enskilda egendom och därmed inte ingår vid en bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är viktigt att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt. Ett äktenskapsförord kan däremot inte användas för att överföra äganderätt, utan detta görs via bodelning under bestående äktenskap.

Vad gäller särkullbarns rätt till arv så har de rätt att få ut sin andel redan vid sin förälders bortgång. En bröstarvinge (närmaste arvinge), i detta fall särkullbarnet, har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten efter förälderns bortgång (10 kap. 1 § ärvdabalken). I och med att särkullbarnet har sin oinskränkta rätt till laglott så går det inte att utesluta särkullbarnet från arv. Om ni skriver över egendomen på dig så som det beskrivits ovan och det inte finns något arv kvar till särkullbarnet så träder det förstärkta laglottsskyddet in, vilket berättigar särkullbarnet till sin laglott från den som mottagit det som skulle blivit dennes arv (7 kap. 4 § ärvdabalken). Detta innebär att om det inte finns egendom kvar som täcker särkullbarnets laglott, kan den som mottagit egendom bli återbetalningsskyldig.

Sammanfattningsvis kan ni via äktenskapsförord och bodelning under bestående äktenskap uppnå såväl äganderätt av fastigheten till dig som att den dessutom ska utgöra din enskilda egendom vid bodelning i fall av ena makes död. Detta innebär att den inte ska ingå i bodelningen, vilket får effekten att den inte blir föremål för särkullbarnets arv under förutsättning att särkullbarnets laglott täcks av annan egendom som dennes förälder får via bodelningen.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Linn GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”