Omvandla enskild egendom till giftorättsgods?

2021-08-02 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej, Vi är gifta och har två gemensamma barn. Vi har inget äktenskapsförord. Nu har mina svärföräldrar gått bort och i testamente som är skrivet innan vi gifte oss står att arvet ska vara min makes enskilda egendom. Hur ska vi göra för att garantera att jag får förfoga över den enskilda egendomen i fall min make går bort före mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att egendomen ska ingå i en eventuell bodelning måste egendomen ändras från att klassificeras som enskild egendom till att istället klassificeras som giftorättsgods. Ändringen görs genom att upprätta ett äktenskapsförord. Men eftersom din make ärvt egendomen med ett förbehåll om att den ska vara hans enskilda egendom kan den inte omvandlas till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Gåvobrev

Under förutsättning att egendomen inte ärvts med förbehåll om att din make inte får överlåta egendomen till någon annan kan din make däremot genom gåva överföra egendomen till dig. För att gåvan ska vara bindande dels mellan dig och din make, dels mot givande makens borgenärer ska gåvan registreras, 8 kap 1 § äktenskapsbalken. Ansökan om registrering görs hos Skatteverket. Registreringen görs genom att ni lämnar in ett brev till Skatteverket där ni anger att ni vill registrera gåvan. Tillsammans med brevet ska gåvobrevet eller en annan gåvohandling i original lämnas in.


Sammanfattningsvis

Det är alltså inte möjligt att omvandla din makes enskilda egendom som han ärvt till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord. Din make får istället upprätta ett gåvobrev. I det fall att din make går bort före dig kommer då den tidigare enskilda egendomen utgöra giftorättsgods.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?