Omvandla enskild egendom till giftorättsgods

2018-01-17 i Enskild egendom
FRÅGA
Vilket lagrum säger att enskild egendom erhållen via arv eller gåva från tredjeman inte kan omvandlas till giftorättsgods, hittar bara att man har rätt att omvandla men jag har för mig att det då måste framgå av testamentet eller gåvobrevet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makar kan genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara enskild egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makarna därefter bestämma att egendomen återigen ska vara giftorättsgods. (7 kap 3 § första stycket äktenskapsbalken) Denna regel, som ger rätt att genom äktenskapsförord "omvandla" enskild egendom till giftorättsgods, gäller precis som du skriver inte för egendom som är enskild till följd av villkor för gåva eller testamente från tredjeman (den som ger gåvan eller skrivit testamentet). Att så är fallet framgår av att regeln, som ger rätt att "omvandla" enskild egendom till giftorättsgods, tar sikte på sådan egendom som är enskild egendom till följd av ett tidigare äktenskapsförord. Egendom som är enskild på annan grund än äktenskapsförord kan alltså i regel inte göras till giftorättsgods genom äktenskapsförord (jämför 7 kap 2 § första stycket äktenskapsbalken).

Syftet med att lagen är utformad på detta sätt är att viljan hos en givare eller testator ska respekteras. Detta innebär alltså att om tredjeman ställt upp ett villkor om att egendomen ska vara enskild, men antingen förenat villkoret med ett stadgande att egendomen får göras till giftorättsgods genom äktenskapsförord eller på annat sätt medgivit möjligheten, respekteras även denna vilja. I sådana fall där medgivande finns från gåvogivaren/testatorn är det alltså naturligt att godta "omvandling" genom äktenskapsförord.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (435)
2022-01-23 Har min make rätt till egendom jag får i arv?
2022-01-18 Blir arv enskild egendom?
2022-01-12 Testamentera arvet som enskild egendom?
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98702)