FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom22/11/2016

Omvandla enskild egendom, som är ärvd med förbehåll att det ska vara enskild egendom, till giftorättsgods?

Hej, jag har ärvt en del pengar som enskild egendom. Jag vill inte att de ska vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. Vad behöver jag göra?

Lawline svarar

Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket går att utläsa av 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Som huvudregel kan enskild egendom ändras till att bli giftorättsgods genom att makar skriver ett äktenskapsförord som undertecknas av dem båda och därefter registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Ett undantag från denna huvudregel är dock att enskild egendom, som är enskild på grund av ett tredjemansförordnande, inte kan ändras till att bli giftorättsgods, 7 kap. 2 § 1 st. 2-4p. ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Dessa bestämmelser finns till för att respektera tredje mans egen vilja angående dennes egendom.

I ditt fall kommer därför pengarna som du har ärvt, med förbehåll om att de ska vara enskild egendom, inte att kunna ändras till att bli giftorättsgods trots att ni väljer att skriva äktenskapsförord er emellan.

Jag hoppas att du fick svar på det du ville veta.

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?