Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan

2020-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
6 kap. 2 a § föräldrabalkenEn kvinna uppger i polisförhör att hennes ex våldtagit henne 1 år tidigare. i förhör uppger hon hur hon hållits fast och blivit våldtagen. I ett sms skriver kvinnan att mannen försökte ha sex med henne fast hon sa nej.Mannen har ej blivit kallad till förhör men baserat på detta har kvinnan fått till kontaktförbud vilket försvårar kommunikationen ang barn. Nu försöker kvinnan få egen vårdnad, och mannen kan inte göra något då socialen tror på kvinnan.Vittnen har sett kvinnan slå mannen inför barn, men socialen tycker att mannen gjort fel och han får ingen stöttning från socalen.Hur kan mannen gå tillväga för att inte kvinnan skall få ensamvårdnad? Samt hur starkt väger ett sms från kvinnan där hon skriver försökt ha sex? I polisförhör påstår hon annat! Saken är det att mannen gått vidare och lever med en ny kvinna.Men socialen och samtliga instanser verkar tro på en gråtande kvinna.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domstolens ställningstagande om vårdnaden ska vara gemensam eller tillerkännas en av föräldrarna baseras på en rad förhållande som inte kan återges helt uttömmande. Jag tar upp några aspekter som kan vara relevanta i ditt fall och som kan utläsas ur 6 kap. 2 a § föräldrabalken

Ett av skälen till att vårdnaden inte ska vara gemensam och som eventuellt aktualiseras i ditt fall är att en förälder utsätter den andra föräldern för övergrepp. Barnets möjlighet till en trygg uppväxtmiljö påverkas i en sådan situation och gemensam vårdnad anses därför inte vara lämplig.

Även föräldrarnas samarbetsförmåga kan avgöra vårdnadsfrågan. Har föräldrarna så pass grova samarbetssvårigheter att det påverkar barnet är inte gemensam vårdnad lämpligt.

Beroende på barnets ålder och mognad tar man även hänsyn till barnets vilja i vårdnadsfrågan. Enligt praxis lägger man normalt sett en stor vikt vid barnets vilja när barnet har uppnått tolv års ålder eller äldre. Andra frågor som är relevanta vid vårdnaden är om föräldrarna kan tillgodose att barnet har kontakt med den andra föräldern. Kontakten kan se olika ut beroende på situationen i det enskilda fallet, men en förälder ska i vart fall som huvudregel inte försöka förhindra barnet att träffa den andra föräldern.

Situationen i ditt fall

Med den lilla informationen jag har fått kan jag inte göra en straffrättslig bedömning om mannen har gjort sig skyldig till övergrepp mot kvinnan eller inte. Det man kan konstatera är att skulle det framkomma att så är fallet, pekar det på att vårdnaden inte bör vara gemensam utan att kvinnan ska ha ensam vårdnad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (824)
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?
2021-04-01 Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?
2021-03-31 Tvist om vårdnad och boende

Alla besvarade frågor (91133)