Ömsesidiga gåvor av fastighetsandelar och fråga om den verkliga innebörden av dessa "gåvor" - gåvor eller byte?

2016-10-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
DELAD LAGFARTMin man och jag, som är gifta och ej har äktenskapsförord, har sedan före giftermålet lagfart på var sin fastighet. Den ena är en jord- och skogsbruksfastighet och den andra är en villafastighet. Vi önskar nu ansöka om delad lagfart på våra respektive fastigheter. Som jag förstått det hela bör vi till att börja med upprätta ett gåvobrev, som skall registreras av Skatteverket, där det framgår att hälften av respektive fastighet ges bort. Vi har inte tänkt att ta ut någon ersättning av varandra för gåvan. Lån som finns på fastigheterna betalas gemensamt av oss och skall fortsätta så. Är det något annat/mer som vi bör tänka på som skall tas med i gåvobrevet?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

I varje gåvobrev ska den fullständiga beteckningen på fastigheten där en andel överlåts anges. Därtill ska namnet (inklusive personnummer) avseende givaren och mottagaren av fastighetsandelen framgå. Därutöver ska det i varje gåvobrev tydligt framgå att hälften av fastigheten överlåts som gåva och att ingen ersättning mottas för gåvan, se 4 kapitlet 1 och 29 §§ Jordabalken.

Jag måste dock varna för att Skatteverket kan komma att se dessa "gåvor" som ett byte, d.v.s. du byter en halva i din fastighet mot en halva i din mans fastighet, varmed beskattning kan komma att ske av detta byte. Innan ni genomför dessa "gåvor" skulle jag därför rekommendera er att ni rådfrågar Skatteverket om hur de beaktar dessa transaktioner. Ni bör då lyfta fram att ni är makar och att det inte finns några skattemässiga skäl till att ni genomför överlåtelserna.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?