FrågaEKONOMIÖvrigt10/12/2016

Omsättning- och anläggningstillgångar

Hur påverkar både OT och AT en verksamhet och resultatet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omsättningstillgångar (OT) och anläggningstillgångar (AT) är som de ger uttryck för tillgångar i verksamheten, de utgör såväl kostnader som värden i verksamheten. OT och AT förekommer på flera ställen i ett företags årsredovisning där man redovisar för hur verksamheten går.

I balansräkningen, som är ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt, finns två delar, tillgångssidan är den ena och skulder och eget kapital är den andra sidan. OT och AT förekommer på tillgångssidan till de skattemässiga värdet som återstår efter det att man gjort avskrivningar på tillgångarna (OT- 17 kap. inkomstskattelagen, AT - 18-20 kap. inkomstskattelagen). Avskrivningar innebär att man sprider ut kostnaden för tillgången över tillgångens livstid. På skuldsidan finns den delen av de skattemässiga avskrivningarna på OT och AT som överstiger de planenliga avskrivningarna. Den här mellanskillnaden redovisas öppet som en kreditpost under skuldsidans post obeskattade reserver. Syftet med dessa obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. När företaget har goda år med höga vinster utnyttjas avsättningarna till olika reserver. På så sätt påverkar OT och AT resultatet genom sin redovisning i balansräkningen.

Resultaträkningen är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period och mynnar ut i årets resultat för verksamheten. I resultaträkningen får avskrivningarna man under året gjort på OT och AT tas upp som kostnad. Detta påverkar resultatet negativt. I resultaträkningen finns också en post för återförande av den obeskattade reserven på de sättet som beskrevs ovan, nämligen att man vid goda år kan betala av dessa och på så sätt påverka resultatet negativt och på så sätt minska den summa som sedan går till beskattning.

Ovan har bara behandlat redan befintliga OT och AT i en verksamhet. Köper man en ny OT, exempelvis utökar sitt lager eller en ny AT, exempelvis en maskin till verksamheten hamnar denna som en tillgång i balansräkningen. Eftersom de just ska råda balans i balansräkningen kommer kostnaden för inköpet av tillgången hamna på skuldsidan som en skuld. I resultaträkningen är inköpet av tillgången en kostnad som kommer påverka resultatet negativt.

Att binda upp företagets kapital i tillgångar är inte alltid bra för ett företags kortsiktiga förväntade betalningsförmåga. En hög likviditet fungerar också som en buffert för att minska risken vid oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi. En alltför hög likviditet kan däremot vara ogynnsam eftersom dessa pengar inte förräntas på bästa sätt, eller inte alls. Likviditeten ökas med hjälp av god lönsamhet, minskning av varulager det vill säga omsättningstillgångar samt avyttring av anläggningstillgångar.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”