Omprövning av felaktigt beslut

2017-09-04 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Migrationsdomstolen beslutade avslå överklagande av Migrationsverkets negativa beslut i ett asylärende. Ärendet gäller en person som kommer från Eritrea men migrationsverket hävdar att personen kommer från Etiopien och beslutet baseras på antagandet att hemvisten är Etiopien. Nu har ny information kommit fram som visar att migrationsverkets analys av personens berättelse är felaktig och att personens berättelse i intervjuerna kan styrkas och bevisas. Hur går man till väga för att ta upp fallet på nytt?Nilsson
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Det du har beskrivit kan ses utifrån två möjliga alternativ. Det första är om det kan vara aktuell med omprövning av felaktigt beslut eller göra ny prövning på grund av nya omständigheter.

Omprövning

Felaktiga beslut kan omprovas, men i praxis görs sällan detta. Personen ska bevisa att hen den som hen är, bevisbörda ligger på honom/henne, men Migrationsverket måste hjälpa till utredningen, enligt 8 § förvaltningsprocesslagen.

Omprövningen av felaktigt beslut regleras, enligt 13 kap. 13 § utlänningslagen. Då krävs det att Migrationsverket på egen hand ska rätta sig om beslutet de utfärdat är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Denna möjlighet ska uppstå innan överklagandet hamnar till migrationsdomstol. Men eftersom i den personens situation hade handlingarna kommit in till migrationsdomstol som i sin tur fastställde verkets beslut, faller denna möjlighet utanför. Det ska även påpekas att Migrationsverket hade på egen hand omprövat hens beslut innan handlingarna skickades till domstolen, då det ingår i Verkets skyldighet att göra det. Sammanfattningsvis omprövning i denna situation utesluts.

Överklagan

Det som kan göras, är att överklaga vidare negativt beslut till migrationsöverdomstolen, begära muntlig förhandling och försöka berätta sin situation med alla detaljer. För detta krävs prövningstillstånd. För att få tillståndet ska fallet bedömas som extraordinär och anses nytt i domstolens praxis.

Ny prövning

Om personen inte får prövningstillstånd då får hen ett beslut om avisning eller utvisning. Efter att domen vinner laga kraft (3 veckor efter meddelat beslut), dvs beslutet träder ikraft, har personen fyra veckor på sig att antigen förbereda sig till återresa eller begära ny prövning.

För att fråga om ny prövning ska vara aktuell då ska personen begära om att stoppa hens avisning/utvisning på grund av att det finns någon ny omständighet som inte redan har prövats. Asylsökande måste ha giltig ursäkt för att kunna åberopa en omständighet som hen varit medveten om men som inte påtalats vid asylprocessen. Trots att bestämmelsen tillämpas snävt har det i vissa fall setts som giltig ursäkt att en person som lider av trauma efter övergrepp inte har kunnat berätta tidigare. En förutsättning i sådana fall är att traumat ska kunna bevisas. Och nya omständigheter ska inte modifiera det tidigare asylskälet, dvs nya bevis i samma asylskäl kan inte ligga till grund för ny prövning. Utan det ska vara något nytt.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1206)
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (94273)