Omprövning av betyg

FRÅGA
Hej! Jag pluggar på universitetet och det är här min fråga handlar om. Jag fick ett betyg på ett moment inom en kurs som jag tycker är felaktigt bedömd, jag förstår dessutom inte hur läraren resonerat på över 90% av delarna i min tenta. Så jag frågade läraren och han kunde inte svara på något. Sedan dess har han inte svarat mig alls, trots att det redan gått flera veckor. Jag vill av dessa skäl begära omprövning av betyget, är det rimlig väg att gå?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall du anser att ditt betyg är orättvist bedömt så finns det två vägar att gå. Du kan antingen begära rättelse av betygsbeslutet enligt 6 kap. 23 § högskoleförordningen eller så kan du begära omprövning av betyget enligt 6 kap. 24 § högskoleförordningen. Det kan vara lämpligt att begära rättelse av betygsbeslutet ifall du anser att dina poäng är felräknade eller om läraren har skrivit fel m.m. För att kunna begära omprövning av betygsbeslutet krävs det däremot att lärarens beslut om betyget är uppenbart oriktigt. Att något ska vara "uppenbart" är ett ganska högt ställt krav och det innebär att du ska kunna motivera och ange vari den felaktiga bedömningen består. Förfarandet för att begära omprövning av betyg kan skilja sig åt beroende på vilket universitetet eller högskolan du går på så jag skulle föreslå att tar kontakt med din institution för mer information.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91362)