Omprövning av betyg

Hej! Jag pluggar på universitetet och det är här min fråga handlar om. Jag fick ett betyg på ett moment inom en kurs som jag tycker är felaktigt bedömd, jag förstår dessutom inte hur läraren resonerat på över 90% av delarna i min tenta. Så jag frågade läraren och han kunde inte svara på något. Sedan dess har han inte svarat mig alls, trots att det redan gått flera veckor. Jag vill av dessa skäl begära omprövning av betyget, är det rimlig väg att gå?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall du anser att ditt betyg är orättvist bedömt så finns det två vägar att gå. Du kan antingen begära rättelse av betygsbeslutet enligt 6 kap. 23 § högskoleförordningen eller så kan du begära omprövning av betyget enligt 6 kap. 24 § högskoleförordningen. Det kan vara lämpligt att begära rättelse av betygsbeslutet ifall du anser att dina poäng är felräknade eller om läraren har skrivit fel m.m. För att kunna begära omprövning av betygsbeslutet krävs det däremot att lärarens beslut om betyget är uppenbart oriktigt. Att något ska vara "uppenbart" är ett ganska högt ställt krav och det innebär att du ska kunna motivera och ange vari den felaktiga bedömningen består. Förfarandet för att begära omprövning av betyg kan skilja sig åt beroende på vilket universitetet eller högskolan du går på så jag skulle föreslå att tar kontakt med din institution för mer information.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia ViklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”