omplacering under visstidsanställning

2016-08-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Kan jag bli omplacerad under en korttidsanställning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Grundprinciperna i arbetsrätten är att arbetsgivaren har rätt att fritt leda och fördela arbetet samt rätt att fritt säga upp och anställa arbetstagare. Arbetsgivaren har en vidsträckt befogenhet att besluta om vad för arbete som ska utföras, vem som ska utföra vad, var och när det ska utföras. Det finns alltså vida ramar för en arbetsgivare att ensidigt bestämma om vilka arbetsuppgifter en arbetstagare är skyldig att utföra samt var och när arbetet ska utföras. I arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet ingår en omplaceringsrätt som innebär att arbetsgivaren får flytta arbetstagaren och fördela arbetskraften dit det behövs. Beslut om ledning av arbetet kan i princip inte prövas i domstol. Det är arbetsgivaren som i slutändan bestämmer.

För att en omplacering ska bara okej krävs det vidare att arbetstagaren ska ha en arbetsskyldighet - alltså en skyldighet att utföra det arbete som arbetsgivaren bestämmer.
Det finns ingen allmän lagreglering av en arbetstagares arbetsskyldighet utan man är vid bedömningen om det finns en arbetsskyldighet är hänvisad till praxis och till det individuella anställningsavtalet. Arbetet som arbetstagaren kan tvingas att utföra ska vara på de platser som arbetstagaren åtagit sig genom avtalet. En arbetstagare anses ha åtagit sig att utföra det arbete som han vid anställningstillfället måste antas ha känt till förekom i den typen av anställning (tjänstebeskrivningen) som det är fråga om, se rättsfallet AD 1980 nr 149. Även om arbetstagaren inte kände till tjänstebeskrivningen gäller det som står i den, och det är uppgifter som omfattas av tjänstebeskrivningen som arbetstagaren kan bli skyldig att utföra.

Bara för att det är en visstidsanställning (korttidsanställning) gäller inte andra regler än de ovanstående utan principen om att arbetsgivaren har en befogenhet att leda och fördela arbetet väger tyngst.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars skulle jag tipsa dig att du istället använder dig av vår expresstjänst för att få vidare hjälp med ditt ärende.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86821)