Omplacering och milersättning

2017-11-20 i Reseersättning
FRÅGA
Hej,Min arbetsgivare har beordrat mig att arbeta på annat kontor, 10 mil från mitt tjänsteställe en dag i veckan. Men han (arbetsgivaren) säger att jag inte får milersättning eftersom han tycker att alla kontoren företaget har är min arbetsplats. Likaså har jag längre arbetsdag (8-17) än vad han tycker jag ska bemanna detta andra kontor (9-15), vilket gör att jag ska köra dessa 10 mil under arbetstiden, men restid ingår inte i arbetstiden, därför säger han att jag måste ta kompledigt dessa två timmar, eller om jag vill vara där på andra kontoret mellan 8-17, får jag givetvis det, men restid får inte ingå i arbetstiden. Får man verkligen ha det så, när man är beordrad att bemanna ett kontor där man inte är i vanliga fall? Och dessutom inte få betalt för milersättning (som borde utgå med 18,50/mil då det borde räknas som tjänsteresa)?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Ett kort svar på din fråga är att vad din arbetsgivare (AG) får göra och inte göra bestäms i första hand av tvingande (går inte att avtala bort) arbetsrättslig lagstiftning. Eftersom lagen ofta är generellt avfattad får den sitt innehåll främst genom rådande kollektivavtal på arbetsplatsen (eller t.o.m. inom branschen) och utifrån vad som står i ditt anställningsavtal.

AG har en ledningsrätt vilket innebär att denne får omplacera sin personal. Arbetstagarens främsta skyldighet gentemot AG är att stå till AG:s förfogande (arbetsskyldigheten). Det innebär att du ska arbeta för AG inom ramen för rådande kollektivavtal och anställningsavtal.

I lagkommentarer till 5 § arbetstidslagen anges att restid inte räknas som arbetstid. Milersättning har du rätt till om resen skulle vara att definiera som "tjänsteresa". Om din arbetsgivare har rätt d.v.s. att "alla kontoren företaget har är [din] arbetsplats" så är inte resan en tjänsteresa. Hur det förhåller sig med den saken beror på vad omplaceringen innebär. Är det bara för en kortare period du ska jobba en dag i veckan på det andra kontoret eller är det tills vidare. Är det inte bara tillfälligt samt framgår det av gällande kollektivavtal och ditt personliga anställningsavtal att det ingår i din arbetsskyldighet att jobba även på andra kontor, är det troligt att det inte räknas som tjänsteresa. Om resorna är att definiera som tjänsteresor beräknas milersättningen främst utifrån ditt kollektivavtal. I andra hand utgår ersättning enligt 12 kap. 5 § 1 st. inkomstskattelagen med den beräkning du angett. Detta under förutsättning att du reser i egen bil.

Att din arbetsdag på den nya arbetsplatsen är 2-3 timmar kortare än hur du nu arbetar, borde inte vara ett problem så länge det inte inverkar på din lön. Får du ersättning för dessa timmar i kompensationsledighet borde det inte vara ett problem. Kompensationsledigheten är att likställa lön.

Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reseersättning (12)
2021-09-16 Är arbetsgivare skyldig att betala för pendlande
2021-04-30 Bör chefen betala min bussresa till jobbet?
2019-07-28 Kan man få reseersättning av ett företag utan att man är anställd?
2019-02-28 Står jobbet för tilläggsavgift inom kollektivtrafiken

Alla besvarade frågor (97361)