Omplacering av kommunalt anställd

2019-03-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Har blivit uppsagd och min fråga är om min arbetsgivare kan placera mig på en helt ny arbetsplats långt ifrån det uppdrag jag blivit uppsagd från? Arbetsplatskonsulent i stället för Integrationshandledare som jag är idag. Det är alltså inte likvärdigt mitt tidigare uppdrag. Jag skall gå in i något som heter omställningsfond och därigenom få möjligheter till stöd, kortare utb. etc. samt att söka nytt arbete. Om jag nu skulle bli tvungen att ta detta nya uppdrag kommer det att kräva all uppmärksamhet och jag ser inte då hur det blir möjligt att samtidigt få tid och kraft till att använda uppsägningstiden till att skapa nya förutsättningar för egen del. Vore tacksam för er expertis i relation till denna fråga? Jag förstår att jag behöver arbeta under min uppsägnings tid men vilka rättigheter har jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förmodar att du är anställd i offentlig sektor och att du därmed också har kollektivavtal. Ett kollektivavtal innebär mer långtgående rättigheter än vad lagen medger.

Arbetsgivare har som utgångspunkt rätt att omplacera sina anställda

Arbetsgivare har en bestämmanderätt som ger dem utrymme att leda och fördela arbetet som de önskar. Som utgångspunkt är du därför skyldig att utföra de nya arbetsuppgifterna som du blivit tilldelad. Arbetsgivarens bestämmanderätt är en långtgående allmän rättsgrundsats som inte behöver ha stöd i lag.

Rätten att omplacera anställda gäller endast inom vissa ramar

Trots arbetsgivarens bestämmanderätt kan denne endast omplacera sina anställda inom ramen för deras arbetsskyldighet. Vad gäller omplacering i offentlig sektor brukar man säga att tjänstens beskaffenhet inte får förändras i grunden och att arbetstagaren i realiteten har fått en annan anställning än tidigare. Denna regel kallas för 29/29-principen, och den följer underförstått av ditt kollektivavtal.

Vidare har Arbetsdomstolen utarbetat ytterligare en regel (bastubadarprincipen) som innebär att särskilt ingripande omplaceringar på grund av arbetstagaren personligen måste ha godtagbara skäl. Samarbetssvårigheter eller svåra konflikter är exempel på sådana godtagbara skäl.

En otillåten omplacering är att jämställa med en uppsägning

Om arbetsgivaren omplacerat dig utanför din arbetsskyldighet är det att jämställa med en uppsägning. I sådana fall blir lagen om anställningsskydd tillämplig, vilket innebär att du har rätt till uppsägningstid beträffande dina gamla arbetsuppgifter m.m.

Utan att veta mer om varken om dina gamla respektive nya arbetsuppgifter eller ditt anställnings-/och kollektivavtal är det inte möjligt att med säkerhet säga om det nya arbetet ligger inom din arbetsskyldighet eller inte. Detsamma gäller huruvida omplaceringen är särskilt ingripande och därmed kräver godtagbara skäl.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag skulle råda dig kontakta ditt fackförbund. Det finns till för att hjälpa sina medlemmar i just sådana här situationer. Om detta leder till en tvist har fackförbundet tolkningsföreträde, vilket betyder att du slipper utföra de arbetsuppgifter som det tvistas om framtill dess att saken är avgjord.

Om du inte redan gjort det kan du också framföra ditt missnöje till din arbetsgivare. Kanske är denne villig att förhandla med dig om dina arbetsuppgifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jenny Räf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1618)
2019-08-23 Får en 16 åring stå i kassan och ta betalt?
2019-08-20 Arbetsgivarens rätt att ändra arbetsuppgifterna enligt 29/29-principen
2019-08-18 Kan inkomst från enskild firma avräknas från uppsägningslönen?
2019-08-17 Vilken lön har jag rätt till?

Alla besvarade frågor (72228)