Omplacering av elev som mobbas

FRÅGA
Hej!Min son blir mobbad i skolan av en annan elev. Denna mobbaren har utsatt både min son samt några andra elever för både fysiska och psykiska kränkningar under mer än ett år. De drabbade är rädda för att gå till skolan trots att de egentligen älskar skolan. Dessa kränkningar har anmälts ett flertal gånger samt även en polisanmälan har gjorts men inget händer utan mobbaren bara fortsätter och gör det värre och värre.Finns det någon lag som stödjer att mobbaren kan förflyttas till en annan skolenhet? Om det finns vill ni skicka lagen till mig.MVH Daniel
SVAR

Hej!

Tack för din fråga. I skollagens femte kapitel finns en rad åtgärder som rektor kan vidta för att främja trygghet och studiero på skolan. I 5 kap 9-11 §§ finns åtgärder i form av utredning och skriftlig varning. I 5 kap 11 § kan en elev som vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse omplaceras inom samma skolenhet (t.ex. annan klass).

De bestämmelser som tycks vara mest relevanta i din sons fall är 5 kap 13 § om tillfällig omplacering till annan skolenhet och avstängning i 5 kap 14 §.

1) Tillfällig placering vid annan skolenhet 5 kap 13 §
Bestämmelsen gäller förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Om en tillfällig omplacering inom skolan inte har fått effekt får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska flytta till en annan skola. Rektorn på den andra skolan måste vara med och besluta och vårdnadshavarna måste kontaktas innan eleven flyttas. Placeringen vid den andra skolan ska bara i undantagsfall vara längre än två veckor och den får aldrig vara längre än fyra veckor. I din sons fall kan omplacering för mobbaren vara möjlig, men max 4 veckor enligt denna bestämmelse. Går din son däremot i en kommunal grundskola kan eleven flyttas permanent till en annan skola för att ge din son och övriga elever trygghet och studiero.

2) Avstängning 5 kap 14 §
Bestämmelsen gäller grundskolan, specialskolan och sameskolan

I 5 kap 14 § finns regler som medger att rektorn kan stänga av eleven från skolan. Avstängningen får dock aldrig vara längre än en vecka. För att avstängning ska få ske krävs att det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, att andra åtgärder har inte haft någon effekt och att eleven erbjuds kompensation för missad undervisning. Det är inte osannolikt att avstängning skulle kunna vara aktuellt i ert fall men som nämnts gäller avstängningen max 1 vecka.

I övrigt rekommenderar jag att du tittar i Skolverkets juridiska vägledning om trygghet och studiero.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och att problemet löser sig snarast så att din son får den trygga studiemiljö han har rätt till.

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (300)
2020-10-25 Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola
2020-10-23 Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?
2020-10-22 Kränkande behandling av lärare.
2020-10-15 Kan jag börja studera juridik även om jag suttit inne för brott?

Alla besvarade frågor (85497)