FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt05/07/2022

Ompaketering och försäljning av varor

Hej! Jag funderar om man får köpa in ex massage olja från utlandet (inom EU) och paketera om och etikera om och sälja vidare? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det undrar du om det är tillåtet att paketera om varor och sälja dem vidare.

Varumärkeslagen skyddar varumärket, inte varan

Syftet med varumärkeslagen är att skydda det specifika varumärket från att utnyttjas av andra utan varumärkesinnehavarens tillåtelse (jfr t.ex. 1 kap 10 § VmL). Själva varan skyddas därför inte av varumärkeslagen och kan då utnyttjas hursomhelst. Det är därför tillåtet att exempelvis köpa in massageolja från Företag X, paketera om den och därefter sälja den som sin egen. 

Det är även tillåtet att sälja inköpta varor om innehavaren har släppt ut varan på marknaden

När en vara med ett visst varumärke släpps inom EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) anses varumärket på den specifika varan konsumerad (1 kap 12 § VmL). Det betyder att den specifika varan får säljas vidare utan varumärkeinnehavarens tillåtelse. Utan konsumtion skulle det vara helt omöjligt att sälja (t.ex.) bilar i second hand eller liknande. 

För att sammanfatta: Eftersom varumärkeslagen bara skyddar märket och inte varan, är det därför tillåtet att paketera om en vara och sälja den vidare. Det är också helt tillåtet att sälja vidare varorna med varumärket på eftersom varornas varumärke då har konsumeras.

Hoppas du fick svar på din fråga!
 

Med vänliga hälsningar,

Olivia SjöströmRådgivare