Omhändertagande och förbud mot mobiltelefoner i skolan-

FRÅGA
Får mobilförbud införas i högstadiet under hela skoldagen och till och med utanför skolan under skoltid? Får personalen ta ens mobil om den är i ens ficka/väska? Får lärarna behålla omhändertagen mobil efter skoldagen under natten (alltså under en hel dag?)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rektorers och lärares befogenhet att ta ett föremål från elev

När det kommer till högstadsskolor är skollagen tillämplig. Rektorn eller lärare får omhänderta en elevs föremål som används på ett sådant sätt som är störande för utbildningen, 5 kap 22 skollagen. Denna regel skapar alltså förutsättningar för att en mobil ska kunna tas ifrån en elev, om mobilen stör utbildningen. Man får inte använda våld eller tvång vid omhändertagandet. En lärare eller rektor har inte heller rätt att söka igenom elevers kläder eller väskor och kan därmed inte ta elevens mobil om den ligger i fickan eller väskan.

När ska föremålet återlämnas?

Det föremålet som har omhändertagits ska återlämnas senast vid den tidpunkten som skoldagen är slut för eleven, 5 kap 23 skollagen. Det betyder alltså att lärarna inte kan behålla en mobil under natten.

Däremot om det inte finns särskilda skäl att lämna tillbaka föremålet med hänsyn till vilket föremål det är så kan skolan vänta tills de har informerat vårdnadshavaren och därav behålla föremålet under natten. Jag tolkar dock att det finns särskilda skäl att lämna tillbaka en mobiltelefon, då det är ett kommunikations föremål som kan vara viktigt för en persons om går i högstadiet. Därför tolkar jag det som att mobilen inte kan behållas av läraren under natten.

Mobilförbud

Gällande frågan om mobilförbud har skolinspektionen kommit fram till att det inte är olagligt att införa ett mobilförbud. Detta betyder däremot inte att det alltid är en rimlig åtgärd. Det finns ingen specifik regel om mobiltelefoner i skollagen, dock kan alla skolor införa ordningsregler. En sådan ordningsregel skulle kunna vara ett mobilförbud under skoltid enligt skolinspektionen (kolinspektionens beslut 2016-10-12). Hur det ser ut angående mobilförbud under skoltid vid exempelvis distansundervisning kan jag tyvärr inte svara på.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Vänligen,

Vanessa Butler Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (380)
2022-01-15 Har man rätt att lämna lektionen om läraren är sen
2022-01-12 Söka jobb inom skolan trots misshandelsdom?
2021-12-28 Omprövning eller rättelse av felaktig rättning på tentamen
2021-12-08 När har jag rätt at få tillbaka min mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (98655)