Omhändertagande LVU på grund av ADHD

2017-07-06 i Barnrätt
FRÅGA
Kan ett barn omhändertags som LVU Om han utreds för ADHD ?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Grundprincipen till ett omhändertagande av minderårig enligt LVU är att det är för barnets bästa. Enligt 2 och 3 §§ i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga så kan en minderårig omhändertagas på grund av psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brist i omsorgen, eller andra omständigheter i hemmet som leder till en påtaglig risk att barnet skadas. Barn kan också omhändertagas på grund av drogmissbruk, brottsligt beteende eller annat socialt nedbrytande beteende.

Som du ser så finns det väldigt många anledningar till att tvångsomhänderta en underårig, den största anledningen är när det föreligger risk för barnets utveckling så därför tas barn om hand för deras eget bästa. ADHD kan inte som fristående anledning läggas till grund för ett omhändertagande, utan det görs alltid en helhetsbedömning av Socialtjänsten angående barnets situation hemma. I helhetsbedömningen kan ADHD kanske anses vara en bidragande faktor till att en situation bedöms som den gör, men bara för själva omständigheten i sig självt att barnets utreds för ADHD kan inte vara en anledning för omhändertagande. Om det beslutas att barn ska omhändertagas och det utreds för ADHD så är det garanterat fler omständigheter som ligger bakom beslutet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97392)