Omhändertagande av mobiltelefon i skolan

FRÅGA
Jag går i 9an på en kommunal skola i Göteborg. Vi har för inte så längesedan fått fotoförbud i undervisnings salar och i matsalen pga att elever har tagit kort på lärare. Jag satt i korridoren idag och tog en bild på mig själv, läraren beslagtog telefonen och säger att jag får tillbaka den om 4 dagar. Läraren kontaktade även mina vårdnadshavare.Har jag rätt till att få tillbaka min telefon i slutet av dagen så som lagen säger då den inte är farlig för omgivningen eller har läraren rätt att behålla den i 4 dagar till?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lärare får, enligt 5:22 1 st skollagen, omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. I ditt fall har din mobiltelefon omhändertagits för att du har brutit mot skolans regel om fotoförbud. Jag finner inga skäl att ifrågasätta omhändertagandet i sig.

Jag anser däremot att läraren eventuellt har agerat fel beträffande tidsperioden för omhändertagandet av mobiltelefonen. Ett föremål som har omhändertagits ska nämligen i regel återlämnas till eleven senast när elevens skoldag är slut. Omhändertagande kan ske fram tills dess att elevens vårdnadshavare informeras om omhändertagandet om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig ett föremål som omfattas av 5:22 skollagen eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det. Omhändertagandet upphör alltså i dessa fall när vårdnadshavarna har kontaktats och omhändertagandet får ske under högst fyra dagar under avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas (5:23 skollagen).

I ditt fall anser jag att läraren eventuellt skulle ha lämnat tillbaks din mobil redan vid skoldagens slut. Omhändertagandet har däremot skett längre, vilket som sagt endast är tillåtet under avvaktan på vårdnadshavarnas beslut. När din vårdnadshavare kontaktades skulle därför omhändertagandet senast ha upphört. Läraren har därför troligen agerat felaktigt när hen inte lämnade tillbaks din mobiltelefon efter samtalet med dina vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren däremot har gett läraren tillåtelse att behålla mobiltelefonen även efter samtalet är lärarens agerande dock inte felaktigt (omhändertagandet upphör och läraren innehar mobilen med samtycke).

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (288)
2020-09-21 Får en tentamen på universitetsnivå vara 30 minuter kort ?
2020-09-15 Kan man genom samtyckesblankett med ansvarsbefrielse frångå skolans tillsynsansvar?
2020-09-14 Får en lärare ta en elevs mobil?
2020-09-09 Kan en lärare sätta längre ogiltig frånvaro än eleven var frånvarande?

Alla besvarade frågor (84259)