Omhändertagande av körkort

2015-02-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag fick åka ner till polisstationen för att lämna blodprov. Jag vägrade lämna urinprov och fick sitta i polisstationen i cirka 12 timmar. Polisen skrev ut cirka sju stycken kopior på mitt förhör där jag nekade till brott. Jag fick skriva på dessa och sen gick jag därifrån. Men de tog mitt körkort samt skicka in det och det har snart gått två veckor. Transportstyrelsen har inte kontaktat mig och jag har inte hört något om mitt körkort. Är det inte inom någon tid som transportstyrelsen måste höra av sig. Får det gå till såhär. Har ju inte blivit dömd pga av några bevis. Bara vad polisen tror. Vad borde jag göra nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om omhändertagande av körkort regleras i körkortslagen (KKL).

Av 7 kap. 4 § KKL framgår det att Polismyndigheten får fatta beslut om omhändertagande av ett körkort om någon av förutsättningarna i 5 kap. 7 § KKL är uppfylld. Om du exempelvis har visat tydliga tecken på att ha varit påverkad av alkohol eller annat medel så har polisen rätt att omhänderta ditt körkort. Ytterligare skäl till omhändertagande finns föreskrivet i förevarande lagrum. Av 7 kap. 5 § KKL framgår det fortsättningsvis att om ett körkort blivit omhändertaget ska Transportstyrelsen utan dröjsmål pröva huruvida körkortet ska återkallas tillsvidare eller lämnas tillbaka. Eftersom att du ännu inte fått besked från Transportstyrelsen anser jag att du i första hand bör kontakta ansvarig myndighet. Om ditt ärende har blivit tillsatt med en handläggare så bör vederbörande eventuellt ha en uppfattning om hur lång handläggningsfristen är för tillfället.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82765)