FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/08/2019

Omhändertagande av barn pga rädsla för Kronofogden

Hej,

Jag är rädd att jag hämnar snart hos Kronofogden. Jag är livrädd att socialen vill ta mina barn från oss och att jag kommer till fängelse?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Det är ingen naturlig följd att utreda om barn far illa endast med utgångspunkt i att du möjligtvis skulle hamna hos Kronofogden. För att socialtjänsten ska kunna omhänderta barn och bereda denna vård så måste det grundas i något av de som uppräknas i 2 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det ska alltså finnas eller föreligga en risk för att barnet far illa vare sig detta är psykiskt eller fysiskt eller att barnets utveckling eller hälsa skadas.

I ditt fall kan jag inte från de ovan angivna omständigheterna se något som i nuläget skulle göra att LVU aktualiseras.


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”