Omhändertagande av barn pga rädsla för Kronofogden

2019-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag är rädd att jag hämnar snart hos Kronofogden. Jag är livrädd att socialen vill ta mina barn från oss och att jag kommer till fängelse?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Det är ingen naturlig följd att utreda om barn far illa endast med utgångspunkt i att du möjligtvis skulle hamna hos Kronofogden. För att socialtjänsten ska kunna omhänderta barn och bereda denna vård så måste det grundas i något av de som uppräknas i 2 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det ska alltså finnas eller föreligga en risk för att barnet far illa vare sig detta är psykiskt eller fysiskt eller att barnets utveckling eller hälsa skadas.

I ditt fall kan jag inte från de ovan angivna omständigheterna se något som i nuläget skulle göra att LVU aktualiseras.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1447)
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?

Alla besvarade frågor (80320)