Omhänderta mobiler i skolan?

FRÅGA
Hej!Får en lärare på högstadiet lov att samla in alla telefoner i början av dagen och ge tillbaka den sista lektionen? Måste jag lämna in den om det är så att dom får lov att ta telefonen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En lärare har rätt att omhänderta föremål från en elev som används på ett sätt som anses som störande för utbildningen (5 kap. 22 § Skollagen). Här ingår mobiltelefoner. Det krävs dock att mobilen faktiskt används på det störande sättet för att läraren ska ha rätt att omhänderta föremålet. Att ha den i fickan eller väskan kan därmed inte ge rätt att omhänderta.

Här innefattas inte heller att eleverna i förebyggande syfte ges möjlighet att lämna ifrån sig telefoner i början av dagen. Detta ses inte som ett omhändertagande enligt 5 kap. 22 § Skollagen i och med att överlämnandet anses ske på frivillig grund. Sedan kan det vara så att skolan har s.k. mobilförbud i sina ordningsregler, och då kan det ge rätt för lärarna att omhänderta telefonerna i början av dagen.

Sammanfattningsvis

En lärare har alltså rätt att ta en telefon som i nutid eller nyligen använts på sätt som stör utbildningen. Läraren har då rätt att ta telefonen exempelvis ur handen. Det läraren däremot inte har rätt till är att omhänderta ett föremål som är dolt i t.ex. en väska eller ett klädesplagg. Utan s.k. mobilförbud får läraren baserat på frivillighet samla in mobiler i början av dagen. Om skolan har mobilförbud kan det vara tillåtet att omhänderta mobilerna i förebyggande syfte.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (329)
2021-02-25 Drogtest på gymnasiet
2021-02-09 får lärare ta elevers mobiler?
2021-01-31 Får elever bilda en förening som strider mot skolans värdegrunder?
2021-01-31 Skolplikt och påföljder

Alla besvarade frågor (89618)