Omhänderta elevs mobiltelefon

FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som gäller då en elev på gymnasiet vägrar lämna ifrån sig en mobiltelefon som stör undervisningen. Vilket lagstöd finns för att beslagta mobiltelefonen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i skollagen (SkolL) .

Mobiltelefonen får omhändertas

Om en elev använder sin mobiltelefon på ett sätt att det stör undervisningen har lärare eller rektor rätt att omhänderta den. Lagstöd finner du i 5 kap 22 § SkolL. Detta följer av att lärare och rektorer enligt 5 kap 6 § SkolL har rätt att vidta vissa åtgärder för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero och för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Återlämnande av mobiltelefonen

Mobiltelefonen ska återlämnas till eleven senast då skoldagen är slut. I de fall då en elev, som fortfarande är omyndig, vid upprepade tillfällen har uppträtt störande med telefonen, behöver den inte lämnas tillbaka förrän vårdnadshavarna blivit informerade. Detta stadgas i 5 kap 23 § SkolL.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (308)
2020-11-21 Modersmål i Skolan
2020-11-21 Modersmål i Skolan
2020-11-20 Omfattas personal inom vuxenutbildningen av registerkontroll?
2020-11-14 Vilka regelverk aktualiseras vid tentafusk?

Alla besvarade frågor (86372)