Omhänderta elevs mobiltelefon

Hej!

Jag undrar vad som gäller då en elev på gymnasiet vägrar lämna ifrån sig en mobiltelefon som stör undervisningen. Vilket lagstöd finns för att beslagta mobiltelefonen?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i skollagen (SkolL) .

Mobiltelefonen får omhändertas

Om en elev använder sin mobiltelefon på ett sätt att det stör undervisningen har lärare eller rektor rätt att omhänderta den. Lagstöd finner du i 5 kap 22 § SkolL. Detta följer av att lärare och rektorer enligt 5 kap 6 § SkolL har rätt att vidta vissa åtgärder för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero och för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Återlämnande av mobiltelefonen

Mobiltelefonen ska återlämnas till eleven senast då skoldagen är slut. I de fall då en elev, som fortfarande är omyndig, vid upprepade tillfällen har uppträtt störande med telefonen, behöver den inte lämnas tillbaka förrän vårdnadshavarna blivit informerade. Detta stadgas i 5 kap 23 § SkolL.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”