Omförhandling av hyresvillkor vid lokalhyra

2017-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hyr en lokal för versamhet. Har nu den 23/5 blivit uppsagd..omförhandling av hyra. Inget underlag med ny hyra var bifogat. Har till dags dato ej fått något underlag, trots påminnelse till ordföranden.Vad gör jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om hyresvärden ensidigt vill ändra hyresvillkoren ska det ske enligt de former som ställs upp i jordabalken 12 kap. 58 §. Hyresvärden ska då i uppsägningen ange de villkor som krävs för att hyresförhållandet ska fortsätta, i det här fallet den nya hyran som begärs, samt en underrättelse om att hyresgästen ska hänskjuta frågan till hyresnämnden om parterna inte kan komma överens. Om hyresvärden inte följer detta framgår av paragrafens andra stycke att uppsägningen är utan verkan och hyresförhållanden löper vidare på gällande villkor. Om ni inte tillsammans kommer överens om en ny hyra bör du hänvisa hyresvärden att göra på det sätt som lagen påbjuder.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2015)
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort
2021-07-28 Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.
2021-07-27 Uträkning av 3 månaders uppsägning
2021-07-27 Är en hyresvärd skyldig att avhysa en hyresgäst som har kontakt med grovt kriminella?

Alla besvarade frågor (94330)