Omfattas villa av sambolagen när min sambo avlider?

FRÅGA
Är sambo sedan snart 50 år . Fick förra året min sambos del av fastigheten som vi ägt tillsammans genom gåva. Har ett gemensamt barn och ett icke gemensamt.Kommer fastigheten att omfattas av sambolagen om min sambo avlider?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom

Samegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Som huvudregel är det samboegendomen som ska fördelas under bodelningen (8 § sambolagen).

Med sambos gemensamma bostad avses bl.a. fast egendom som samborna eller någon av dem äger om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § sambolagen). Detta gäller dock inte om det är en fritidsbostad, utan endast för den permanenta bostaden (7 § sambolagen). Vad som menas med bohag definieras i 6 § sambolagen, och är bl.a. möbler och annat som normalt finns i ett hem.

Alltså om villan var ert gemensamma och permanenta boende kommer den att omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen oavsett om ni äger den tillsammans eller om den är helägd av dig.

Inbördes testamente

Eftersom att sambos inte har arvsrätt enligt ärvdabalken (ÄB), är det inte ovanligt att sambor upprättar inbördes testamenten enligt 10 kap ÄB. Om ni har några särskilda önskemål om vad som ska hända med fastigheten efter din sambos död, kan det vara ett alternativ. Eftersom ni har bröstarvingar får testamentet inte inskränka deras laglott (hälften av den kvarlåtenskap de skulle ha ärvt om man delade arvlåtaren kvarlåtenskap på antalet bröstarvingar, se 7 kap. 1 § ÄB).

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2891)
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?
2021-04-01 Gemensam samboegendom

Alla besvarade frågor (91059)