Omfattas vattenbrunn av köparens undersökningsplikt?

2018-11-08 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej!Vi har köpt en fritidsfastighet 181009. i objektbeskrivningen står det att det ska finnas en BORRAD BRUNN (snittdjup ca 80 meter).Vi litade på att det stämde eftersom det stod så i obejektbeskrivningen.Nu har det visat sig att vattnet tas från en GRÄVD BRUNN som är 1 meter djup och ligger i ett dike ca 100 meter från fastigheten. Enl. grannar blir det grumligt vatten ifall det har regnat.vi känner oss vilseledda.Kan begära ersättning från säljarenmvh Stefan
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som köpare har ni en undersökningsplikt vilket innebär att ni ska undersöka fastigheten innan ni köper. Därefter står ni som köpare för fel som kunnat upptäckas av en översiktlig undersökning, säljaren står i sin tur för fel som inte hade kunnat upptäckas, även kallat dolda fel. Köparens undersökningsplikt förmildras däremot om säljaren lovar säljaren vissa saker, t ex att elementen fungerar.

Vad som blir viktigt i ert fall är alltså om ni har pratat om säljaren om brunnen och i vilken utsträckning ni kontrollerat denna brunn innan köpet. Om ni t ex var på väg att gå och kolla på brunnen men säljaren stoppade er och lovade att brunnen var bra är säljaren ansvarig för felet och ni får göra avdrag från köpeskillingen.

Skulle det vara så att ni inte nämnt brunnen och ni inte kontrollerade brunnen innan köpet skulle detta omfattas av er undersökningsplikt och ni kan därför inte få något avdrag på köpeskillingen.

Denna regel hittar ni i 4 kap 19§ Jordabalken

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (323)
2019-03-17 Ansvarsfördelning vid fel i fastighet
2019-03-15 Anspråk mot dödsbo gällande fel i fastighet
2019-03-15 Vad har köparen för rättigheter vid fel i fastighet?
2019-03-13 Vad bör en reklamation vid fel i fastighet innehålla?

Alla besvarade frågor (66986)