Omfattas politiker av serviceskyldigheten?

2021-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Har politikerna som sitter i socialnämnden och utskottet en skyldighet att svara på mina mail? Tjänstemän inom kommunen har serviceskyldighet, gäller det även de förtroendevalda politikerna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i förvaltningslagen (2017:900) (FL).

Socialnämnden omfattas av serviceskyldigheten

Som du nämner omfattas tjänstemän av en serviceskyldighet. Av 6 § FL framgår serviceskyldigheten som bland annat innebär att en myndighet ska se till att kontakter mellan myndigheter och enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska även hjälpa den enskilde så att denne kan ta tillvara sina intressen. Denna skyldighet omfattar myndigheter och en socialnämnd är en förvaltningsmyndighet. I socialnämnden sitter ju politiker, alltså omfattas även dem av serviceskyldigheten. Socialnämnden ska alltså svara på dina mail.

Fullmäktigeledamöter omfattas inte av serviceskyldigheten

När det kommer till andra förtroendevalda politiker, exempelvis kommunfullmäktige, så finns ingen serviceskyldighet. Politikerna i fullmäktige är folkvalda och kommunfullmäktige är en beslutande församling. En beslutande församling är ingen myndighet. Således omfattas inte kommunfullmäktigeledamöter av serviceskyldigheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96356)