Omfattas politiker av serviceskyldigheten?

Hej!

Har politikerna som sitter i socialnämnden och utskottet en skyldighet att svara på mina mail?

Tjänstemän inom kommunen har serviceskyldighet, gäller det även de förtroendevalda politikerna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i förvaltningslagen (2017:900) (FL).

Socialnämnden omfattas av serviceskyldigheten

Som du nämner omfattas tjänstemän av en serviceskyldighet. Av 6 § FL framgår serviceskyldigheten som bland annat innebär att en myndighet ska se till att kontakter mellan myndigheter och enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska även hjälpa den enskilde så att denne kan ta tillvara sina intressen. Denna skyldighet omfattar myndigheter och en socialnämnd är en förvaltningsmyndighet. I socialnämnden sitter ju politiker, alltså omfattas även dem av serviceskyldigheten. Socialnämnden ska alltså svara på dina mail.

Fullmäktigeledamöter omfattas inte av serviceskyldigheten

När det kommer till andra förtroendevalda politiker, exempelvis kommunfullmäktige, så finns ingen serviceskyldighet. Politikerna i fullmäktige är folkvalda och kommunfullmäktige är en beslutande församling. En beslutande församling är ingen myndighet. Således omfattas inte kommunfullmäktigeledamöter av serviceskyldigheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000