Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?

FRÅGA
Vårt barn går i friskola och har blivit utsatt för kränkande behandling.Vi har begärt mötesdokumentation och handlingsplan från skolan men får inte del av den. Enligt huvudman beror detta på offentlighetsprincipen för friskolor. Stämmer det?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Offentlighetsprincipen är en oerhört viktig rättsprincip i Sverige som stadgas i grundlag (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Följaktligen innebär detta att enbart kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen.

Frågan om friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har lyfts av lagstiftaren. Dock har inget beslut tagits i frågan ännu. Således omfattas för närvarande inte friskolor av offentlighetsprincipen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (278)
2020-08-03 Hur överklagar jag beslut om skolskjuts?
2020-07-30 Hur blir man jurist?
2020-07-29 Kan man utbilda sig efter avtjänat straff?
2020-07-02 Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott

Alla besvarade frågor (82602)