Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?

FRÅGA
Hej! Gäller offentlighetsprincipen i fristående skolor? Med hänsyn till lagrådsremissen: offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor? Har den trätt in eller inte. Mvh
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Offentlighetsprincipen är en viktig rättsprincip i Sverige som stadgas i grundlag (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Följaktligen innebär detta att enbart kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen.

Det är mycket riktigt att frågan om friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har lyfts av lagstiftaren. Dock har inget beslut tagits i frågan ännu. Således omfattas för närvarande inte friskolor av offentlighetsprincipen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (231)
2019-11-22 Kan jag få ta del av annans sjukjournal?
2019-11-18 Får person som allmän handling berör reda på att jag frågat om handlingen?
2019-11-14 Tentor som allmänna handlingar och avgifter
2019-11-10 Har jag rätt att ta del av ett beslut om kontaktperson?

Alla besvarade frågor (74760)