Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?

hej,

omfattas friskolor av offentlighetsprincipen??+ tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter i Sverige, med innebörden att allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter (se tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §). Det är således bara kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen. Det har dock diskuterats om friskolor också bör omfattas av offentlighetsprincipen (läs exempelvis här).

Det finns dock undantag för när en friskola kan omfattas av offentlighetsprincipen. Friskolor kan drivas av föreningar, stiftelser eller i bolagsform. Om en kommun eller ett landsting t.ex. äger ett visst antal aktier i bolaget som driver skolan eller har kontroll över ledamöterna i friskolans styrelse omfattas friskolan av offentlighetsprincipen (2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

Även för vissa organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen gäller offentlighetsprincipen (2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen). I bilagan nämns ett antal olika högskolor (bilagan).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”