Omfattas en gemensamt förvärvad bostadsrätt av sambolagen om man köper ut sambon och flyttar till en hyresrätt tillsammans?

FRÅGA
Hej, jag har en fråga angående en bostadsrätt införskaffad gemensamt om den berörs av sambolagen.Vi har skaffat en större hyresrätt där min sambo står på hyreskontraktet och står skriven. Jag tänker skriva mig på bostadsrätten och bli ensam ägare (min sambo kan inte vara delägare i en bostadsrätt samtidigt som hon har en hyreslägenhet). Kommer bostadsrätten innefattas av sambolagen ändå? Bostadsrätten är i minsta laget för 2 vuxna och våra två gemensamma barn. Vi ville inte sälja bostaden än, och enda sättet att behålla den är om jag står som ensam ägare. Jag vill inte gå in med ytterligare pengar för att amortera ifall bostadsrätten fortfarande ingår i sambolagen, vilket gör att jag förlorar halva delen av pengarna jag investerat. Min sambo kommer fortfarande ha hälften av vinsten vid försäljning (för att jag ska slippa köpa ut henne och hon fortfarande ska vara delaktig i värdestigningen av bostadsrätten).
SVAR

Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Bostaden är förvärvad tillsammans för gemensamt bruk i ett samboförhållande, varför vi kikar närmare på sambolagen (SamboL).

Bostadsrätten ska inte omfattas av sambolagen

Bostadsrätten ska anses vara samboegendom och omfattas av sambolagen i den mån det kan sägas att lägenheten förvärvats för gemensam användning. Viktigt att ha i åtanke är också att alla bostäder som förvärvas efter ett samboförhållandes inledande som huvudregel anses utgöra samboegendom, oavsett vem som betalat vad för den. Jag förutsätter att ni även fortsättningsvis ska bo tillsammans, även om det innebär en flytt till hyresrätten, varför ni även fortsättningsvis ska betraktas som sambos (1 § första stycket SamboL). Det spelar mindre roll att din sambo står skriven på hyreslägenheten om tanken är att ni ska fortsätta att bo tillsammans i eller nyttja bostadsrätten, även om du ensam står skriven som ägare. Det viktiga i sammanhanget är som sagt avsikten med förvärvet av egendomen. Vad jag kan förstå av din text är dock avsikten med förvärvet att du ska kunna ha kvar bostadsrätten, men att ni inte ska bo eller nyttja den gemensamt i framtiden. Därför ska bostadsrätten, åtminstone enligt min mening, inte anses förvärvad för gemensam användning och således inte omfattas av sambolagen (3 § första stycket SamboL).

Skulle ni däremot använda bostadsrätten gemensamt, om än sporadiskt, eller flytta tillbaka i framtiden, så skulle det mycket väl kunna hävdas att avsikten med förvärvet varit att inneha bostadsrätten för gemensamt bruk, och då omfattas den av sambolagen igen. Jag kan tänka mig att det faktum att din sambo ska vara med på prisökningen och få del i försäljningen kan användas som ett argument för detta, eftersom det därigenom kan anses förefalla tveksamt om bostaden verkligen är din ensam, eller om den är er gemensamt.

Vill du vara på den säkra sidan kan du upprätta ett samboavtal

Tredje paragrafen som jag nyss nämnde är dispositiv, vilket betyder att den går att avtala bort om båda parter är överens. Om ni inte vill att bostadsrätten ska ses som samboegendom och omfattas av sambolagen är ni fria att skriva ett så kallat samboavtal. Skulle ni ändra er i efterhand är det lätt och enkelt att skriva ett nytt samboavtal. Det man åstadkommer genom att skriva ett samboavtal är att viss egendom inte ska tas med i en bodelning när ett samboförhållande upphör (9 § första stycket SamboL). En bodelning innebär att alla saker som samborna förvärvat gemensamt under förhållandet ska delas lika vid förhållandets upphörande (8 § första stycket SamboL).

Formkrav för ett samboavtal

För att ett samboavtal ska vara giltigt finns det några krav som behöver vara uppfyllda. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av alla inblandade parter (du och din sambo). Det förutsätter också, som tidigare nämnt, att båda parter givetvis är överens (9 § andra stycket SamboL).

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett avtal

Skulle du eller ni vilja ha hjälp med att upprätta exempelvis ett samboavtal, eller en lämplig mall att gå efter, så är ni välkomna att kontakta vår Juristbyrå via http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3063)
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav

Alla besvarade frågor (98657)