Omfattas en friskola av offentlighetsprincipen?

FRÅGA
Hej jag går på en friskola som nyligen har dragit ner på antalet teman och tillägg vi kan ha på våra chromebooks. De säger att det är på grund av GDPR men många teman som de har dragit in har bara varit färg och inget annat. Jag vill gärna veta mer om det, gäller offentlighetsprincipen i detta fall? eller har skolan rätt att hemlighålla sådan information?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om offentlighetsprincipen blir tryckfrihetsförordningens (TF) 2 kap. och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) tillämpliga.

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst har rätt att begära ut allmänna handlingar hos myndigheter. En allmän handling är i princip varenda handling som finns hos myndigheten. Vissa handlingar kan dock vara skyddade av sekretess i enlighet med OSL.

Omfattas din skola av offentlighetsprincipen?

Eftersom din skola är en friskola så omfattas den med största sannolikhet inte av offentlighetsprincipen. Det enda undantaget till detta skulle vara ifall kommunen eller landstinget driver skolan genom en förening, stiftelse eller liknande. I sådana fall omfattas de också av offentlighetsprincipen, se OSL 2 kap. 3 §.

Med största sannolikhet omfattas din skola alltså inte av offentlighetsprincipen och är därmed inte skyldig att ge ut några handlingar till dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Här har personen som svarar vandrat fel. Friskolor omfattas i vissa avseenden av offentlighetsprincipen, exempelvis gör betygen det eftersom de utgör myndighetsutövning. Det finns en hemsida som heter allmän handling som starkt kan rekommenderas för svar på frågor likt dessa.
2019-04-04 07:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (214)
2019-08-07 Kan jag begära att min dom beläggs med sekretess om den skulle skada min nuvarande livssituation?
2019-07-31 Göra en anmälan till myndighet
2019-07-28 Hur får man reda på vem som är ens pappa?
2019-07-23 Är handlingar som endast förvaras hos myndighet för forskningsändamål allmänna?

Alla besvarade frågor (72144)