Omfattas en friskola av offentlighetsprincipen?

FRÅGA
Hej jag går på en friskola som nyligen har dragit ner på antalet teman och tillägg vi kan ha på våra chromebooks. De säger att det är på grund av GDPR men många teman som de har dragit in har bara varit färg och inget annat. Jag vill gärna veta mer om det, gäller offentlighetsprincipen i detta fall? eller har skolan rätt att hemlighålla sådan information?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om offentlighetsprincipen blir tryckfrihetsförordningens (TF) 2 kap. och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) tillämpliga.

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst har rätt att begära ut allmänna handlingar hos myndigheter. En allmän handling är i princip varenda handling som finns hos myndigheten. Vissa handlingar kan dock vara skyddade av sekretess i enlighet med OSL.

Omfattas din skola av offentlighetsprincipen?

Eftersom din skola är en friskola så omfattas den med största sannolikhet inte av offentlighetsprincipen. Det enda undantaget till detta skulle vara ifall kommunen eller landstinget driver skolan genom en förening, stiftelse eller liknande. I sådana fall omfattas de också av offentlighetsprincipen, se OSL 2 kap. 3 §.

Med största sannolikhet omfattas din skola alltså inte av offentlighetsprincipen och är därmed inte skyldig att ge ut några handlingar till dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (268)
2020-05-21 Undrar om någon har körkort
2020-05-17 Domar - Belastningsregistret och offentlighetsprincipen
2020-05-17 Tips för att hitta telefonnummer till anhörig
2020-05-13 Får man använda offentliga handlingar i kommersiellt syfte?

Alla besvarade frågor (80213)