Omfattas elevassistenter av tjänstemannaskydd?

2016-10-23 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag undrar om elevassistenter i grundskolan omfattas av tjänstemannaskydd?
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Tjänstemannaskyddet i brottsbalken 17:1 avser ett förstärkt straffrättsligt skydd för personer som utför myndighetsutövning. Myndighetsutövning har sin grund i samhällets maktbefogenheter med stöd av lag eller annan författning och innefattar kort sagt beslut som för den enskilde innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter samt faktiska åtgärder för att verkställa sådana beslut.

Exempel på myndighetsutövning i skolmiljö är då lärare betygsätter elever. En elev som hotar eller slår en lärare för att få bättre betyg gör sig således skyldig till våld mot tjänsteman. Vad gäller elevassistenter borde de inte omfattas av tjänstemannaskyddet då den huvudsakliga uppgiften är att hjälpa och stödja elever/lärare och det inte finns någon speciell befogenhet att utföra myndighetsutövning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (845)
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS
2020-10-24 Vad behöver bevisas för att döma någon för falsk angivelse/tillvitelse?
2020-10-21 Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?
2020-10-13 Vad blir påföljden av att elda farliga ämnen i sin trädgård?

Alla besvarade frågor (85408)