Omfattas ärvd egendom vid skilsmässa?

2020-07-27 i Enskild egendom
FRÅGA
Om jag som gift får ett arv av min far. Har då min man rätt till det vid skilsmässa?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av äktenskapsbalken (ÄktB).

Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods omfattas av giftorätten, som betyder att en make har framtida rätt i den andre makens egendom. Det innebär således att om makar inte har gjort någon form av förbehåll om att viss egendom ska vara enskild, räknas egendomen som giftorättsgods. Sådana förbehåll kan vara ett äktenskapsförord där makar bestämmer vilken egendom som ska anses vara giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Egendom kan även vara enskild om en make erhållit arv där arvlåtaren i testamente villkorat arvet som mottagarens enskilda (7 kap. 2 § tredje punkten ÄktB).

Enligt din fråga innebär det således att om du ärver din far och arvet inte är villkorat som enskild egendom, kommer din man ha rätt till egendomen vid skilsmässa (bodelning) eftersom egendomen omfattas av giftorätten. Om du vill undvika att arvet ska anses som giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen kan din far villkora arvet genom testamente där det framgår att arvet ska vara din enskilda egendom. En ytterligare möjlighet är att ni upprättar ett äktenskapsförord antingen innan eller efter att du erhållit arvet, och bestämmer att egendom som tillhör eller ska tillfalla dig (exempelvis arv) ska vara din enskilda egendom.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (398)
2021-03-01 Tolkning av ett villkor i ett gåvobrev
2021-02-26 Gäller äktenskapsförord vid skilsmässa?
2021-02-24 Undanta egendom från bodelning och dödsbo
2021-02-08 Omvandla giftorättsgods till enskild egendom och särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89873)