Omfattar underhållsskyldigheten betalning av dotterns körkort?

2020-02-27 i Barnrätt
FRÅGA
Vad avgör hur mycket man kan bidra med till att betala ens dotters körkort? Jag har sämre inkomst än barnens far så är det ok att spotta fifty-fifty då??
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du undrar vilka regler som avgör hur mycket varje förälder ska bidra till vid betalning av dotterns körkort. Regler om underhållsskyldighet blir aktuella i detta fall och hittas i 7 kap föräldrabalken (FB). Föräldrar ansvarar för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska situation enligt 7:1 FB. Underhållsskyldigheten upphör dagen barnet fyller 18 år eller den dag barnet går ut skolan. Dock kan underhållsskyldigheten vara maximalt tills barnet fyller 21 år.

Viktigt är dock att underhållsskyldigheten endast omfattar barnets grundläggande behov. Stora kostnader som exempelvis kostnader för ett körkort behöver inte föräldrarna betala för att uppfylla sin underhållsskyldighet.

Vill ni ändå betala dotterns körkort kan ni naturligtvis göra det. Då får ni dela upp kostnaderna mellan er utifrån vad ni anser är skäligt. Det finns dock inga regler som specifikt reglerar hur kostnader som inte omfattas av underhållsskyldigheten ska fördelas.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1521)
2020-09-27 Ensam vårdad på grund av alkoholmissbruk?
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet

Alla besvarade frågor (84418)