Omfattar en framtidsfullmakt försäljning av bostad?

2020-07-29 i Avtal
FRÅGA
Vad gäller vid försäljning av fastighet som ägs gemensamt av makarna ?Har hört att framtidsfullmakt inte skulle vara tillräcklig?Vad gör man då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att kort förklara vad en framtidsfullmakt är för att sedan beskriva om en framtidsfullmakt kan omfatta försäljning av bostad.


Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt innebär att du väljer vem eller vilka som ska företräda dig och ha hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ha hand om dem själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande (1 § lag om framtidsfullmakter). Den person som du väljer att företräda dig kallas fullmaktshavare. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § 1 st. lag om framtidsfullmakter).

Kan en framtidsfullmakt omfatta försäljning av bostad?

I lagen står även vilka åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta. Där framgår det att en framtidsfullmakt inte kan ge fullmaktshavaren behörighet i frågor om att ingå äktenskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär. En fullmaktshavare får inte heller vidta åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen (2 § 2 st lag om framtidsfullmakter). Det är dessa undantag som finns för vad en framtidsfullmakt får omfatta. Annars får en framtidsfullmakt omfatta alla andra personliga och ekonomiska angelägenheter. Det framgår därmed inget om att en framtidsfullmakt inte ska få omfatta försäljning av bostad. Med andra ord innebär det att en framtidsfullmakt får omfatta och är tillräcklig för försäljning av bostad.

Sedan kan en framtidsfullmakt utformas på olika sätt. Om den är generellt skriven så kan den omfatta försäljning av bostad. Ett alternativ är att uttryckligen skriva att framtidsfullmakten tillåter eller inte tillåter försäljning av bostaden. Du kan alltså beskriva vad som ska ingå och vad som inte ska ingå i fullmaktshavarens befogenheter i fullmakten. För att vara säker på att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av bostad, kan du uttryckligt skriva det i fullmakten.

Varför kan hinder uppstå vid försäljning av gemensam bostad?

Det hinder som kan uppstå vid försäljning av gemensam bostad är jävsituationer. Fullmaktshavaren har en lojalitetsplikt mot fullmaktsgivaren där det bland annat ingår att fullmaktshavaren inte bör vidta åtgärder i situationer som berör fullmaktshavaren själv eller dennes närstående (17 § lag om framtidsfullmakter).

Därför kan en jävsituation uppstå om delägaren i bostaden och fullmaktshavaren är samma person. En typisk jävsituation är om fullmaktshavaren säljer fullmaktsgivarens egendom till sig själv. Om då delägaren säljer fullmaktsgivarens del av bostaden till sig själv uppstår jäv. Om ni planerar att sälja fullmaktsgivarens del av bostaden till den andre delägaren är det därför viktigt att inte göra delägaren till fullmaktshavare. Ni kan då ange någon annan som fullmaktshavare för att sälja delen av bostaden i framtiden till den andre maken.

Sammanfattningsvis är en framtidsfullmakt tillräcklig för att sälja fullmaktsgivarens bostad, i de fall som framtidsfullmaktens utformning tillåter det. Det ni behöver tänka på är jävsituationer, att inte ange den andre delägaren av bostaden som fullmaktshavare om bostaden planeras att säljas till delägaren av bostaden.

Om ni vill ha hjälp att utforma en framtidsfullmakt kan ni ta hjälp av våra jurister på Lawline.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1430)
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (89823)