Omedveten om en handlings brottslighet

2021-10-27 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, jag råkade ta med mig en liten flaska anabola steroider ( som jag har aldrig använt ) jag glömde bort den i min väska till tingsrätten, och blev tagen vid kroppsvisitera gen. Jag visste inte att det var olagligt. Kan man bli dömd om inte visste att det var olagligt ? vad kan påföljden bli ? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anabola som Dopningsbrott

Om man titta i 1-2 §§ Lag om förbud mot vissa dopningsmedel (dopningsL) så framgår det att anabola steroider är ett dopningspreparat som inte får innehas. Vidare i 3 § dopningsL så framgår det att den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2-7 dopningsL döms till dopningsbrott. En förutsättning för straffansvar är alltså att det har skett med uppsåt.

Uppsåt och straffrättsvillfarelse

Termen uppsåt innebär att man vidtar en åtgärd med avsikt. Uppsåt tar alltså sikte på hur gärningspersonen uppfattar handlingen i sinnet. Dock så är detta inte samma sak som gärningsmannens okunskap om att handlandet är olagligt. Det kan förekomma situationer när en person inte vet att hens handlande är brottsligt, detta kallas för straffrättsvillfarelse.

Straffrättsvillfarelse kan vara en ansvarsfrihetsgrund enligt 24 kap 9 § BrB men bara om villfarelsen är uppenbart ursäktlig. En huvudregel för detta är att okunskap om förekomsten av en straffbestämmelse eller en oriktig uppfattning en straffbestämmelse inte leder till ansvarsfrihet. Därav har jag tyvärr svårt att tro att din villfarelse skulle vara uppenbart ursäktlig.

Påföljder

Påföljderna för innehav av anabola framgår av 3 § DopningsL som fängelse i högst 2 år. Men om det är att anse som ringa sett till mängd och andra omständigheter så döms man till böter eller fängelse i höst 6 månader. Det är svårt att säga exakt i ditt fall då jag inte vet hur mycket anabola det rör sig om. Enligt förarbeten så bör man även beaktande koncentrationen på preparatet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1029)
2021-12-07 Kan man anmäla någon som felaktigt påstår sig vara en myndighetsperson?
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef

Alla besvarade frågor (97703)