FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/03/2019

Omedelbart omhändertagande enligt LVU.

vad har jag för rättigheter som far och vårdnashavare när det gäller lvu .i mitt fall så tog dom bara min flicka utan att säga ett ord.min flicka var då 4mån gammal.bryter dom mot lagen och vad kan jag göra i så fall

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Enligt 1§ 1st. LVU ska insatser inom socialtjänsten för barn och unga som huvudregel göras i samförstånd med den unga och/eller deras vårdnadshavare. Eftersom ditt barn ännu inte fyllt femton är det du som ska samtycka till dessa insatser, se 1§ 2st. LVU. I vissa fall kan dock situationen vara så allvarlig att socialtjänsten måste ingripa utan samtycken, att det handlar om ett omedelbart omhändertagande enligt 6§ LVU. Detta är möjligt om det är sannolikt att kriterierna för omhändertagande är uppfyllda och vården inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att barnets hälsa eller utveckling skadas.

Då barnet endast är fyra år gammal utgår jag från att socialnämnden har ansett att det är på grund av hemförhållandena som barnet behöver beredas vård, se 2§ LVU.

Efter ett omedelbart omhändertagande ska beslutet underställas (skickas in till) förvaltningsrätten inom en vecka, om detta inte sker ska omhändertagandet upphöra enligt 7§ LVU.

Om jag har tolkat din situation rätt så behöver du invänta förvaltningsrättens avgörande. Om domen inte blir som du hade önskat kan du överklaga denna.


Hoppas du fick svar på din fråga.

Oscar LadoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”