Omedelbarhetsprincipen och avvikande utsagor i huvudförhandling

2018-10-14 i Domstol
FRÅGA
Om 2 personer står misstänkta inför stöld och i förhöret berättar ena parten att båda var lika delaktiga men i rättegången så berättar ena parten att det endast var han som begick brottet kan båda parterna ändå bli dömda?Samt ifall brottet skedde för exempelvis 4 år sedan och det blir rättegång efter dessa antal år och man blir dömd finns det i brottsregistret då man blir dömd eller då brottet skedde?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt den så kallade omedelbarhetsprincipen ska domar i brottmål grundas på vad som förekommit vid huvudförhandlingen (30 kap 2 § rättegångsbalken). Detta utgör en grundläggande processrättslig princip och innebär bland annat att material som använts eller skapats under målets förberedelse (exempelvis sådant som framkommit i muntligt förhör under förundersökningen) inte ska läggas till grund för domen i målet. Kortfattat ska domaren således enbart beakta det som framkommer under rättegången.

Observera att även om den ena parten i rättegången nekar den andre partens medverkan i det begångna brottet kan båda parter ändå komma att bli dömda. Detta beror på att rätten inte är bunden av ett sådant uttalande. Om rätten finner att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott enligt vad som sägs i gärningsbeskrivningen spelar det ingen roll att den ena parten invänt mot den andra partens medverkan. Vidare kan åklagaren under rättegången hänvisa till förundersökningsprotokollet om en part avviker från vad som tidigare sagts.

Domar registreras i belastningsregistret från det datum då domen fastställs.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.


Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (340)
2019-04-13 Vilka möjligheter finns att angripa en dom när domstolen blandat ihop händelser och namn?
2019-04-10 Måste man närvara vid huvudförhandlingen
2019-03-28 Kan jag bli dömd utan rättegång?
2019-03-28 Får jag som målsäganden biträda åtalet?

Alla besvarade frågor (67945)