Ombud vid tvist avseende testamente

FRÅGA
Om någon gjort ett arvsavstånd till sin son kan då vederbörande vara ombud för sin son?Sonen är vuxen och myndig.Själv har han (den vuxne) gjort i en skrivelse till Tingsrätten att han inte har något som helst med arvet att göra utan att det är sonen.Kan han då vara ombud och föra sin vuxnes son talan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att en pappa har gjort ett arvsavstående och ska nu vara ombud för sin son avseende detta arv. Jag vet inte vad tvisten avser eller vem som är motparten i tvisten, men eftersom sonen är vuxen kan han bestämma själv vem som ska vara ombud för honom. Det krävs inte någon med juridisk utbildning till exempel, även om det generellt sett förstås är att föredra. Sedan låter det inte som att det är lämpligt att pappan ska vara ombud i en rättegång som rör ett arv han har avstått, men det finns ingen lag som förbjuder det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (887)
2021-01-25 Arvsskatt på egendom i Finland
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?

Alla besvarade frågor (88430)