Ombud vid tvist avseende testamente

Om någon gjort ett arvsavstånd till sin son kan då vederbörande vara ombud för sin son?

Sonen är vuxen och myndig.

Själv har han (den vuxne) gjort i en skrivelse till Tingsrätten att han inte har något som helst med arvet att göra utan att det är sonen.

Kan han då vara ombud och föra sin vuxnes son talan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att en pappa har gjort ett arvsavstående och ska nu vara ombud för sin son avseende detta arv. Jag vet inte vad tvisten avser eller vem som är motparten i tvisten, men eftersom sonen är vuxen kan han bestämma själv vem som ska vara ombud för honom. Det krävs inte någon med juridisk utbildning till exempel, även om det generellt sett förstås är att föredra. Sedan låter det inte som att det är lämpligt att pappan ska vara ombud i en rättegång som rör ett arv han har avstått, men det finns ingen lag som förbjuder det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara WelinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning