FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/02/2019

Om vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen

Jag o mitt ex har 2 barn ihop, 8 o 3 år. Han har flyttat 23 mil bort, är arbetslös o missbrukare. Han har inte träffat barnen på över 2 månader. Vi har fortfarande gemensam vårdnad, han vägrar o skriva över den till mig säger han. Nu ska han träffa dom i helgen, vi har gjort ett upplägg via sms, han ska ha dom dagtid o ska då vara hos sina föräldrar. Barnen ska alltså sova henna hos mig. Vi ska hämta/lämna varsin dag. Min fundering är vad jag gör om han vägrar att lämna ifrån sig barnen? Vad kan jag göra enligt lag? Eller är det bara o gilla läget eller vädja till hans goda vilja?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din oro över detta, och när det rör sig om små barn är det särskilt känsligt. Jag börjar med att förklara vad du kan göra om det uppstår problem med hämtningen av barnen. Jag kommer också att informera om möjligheter som finns för att minska oron och risken för liknande konflikter i framtiden.

Barnen har rätt till umgänge med båda föräldrar

Först kan det vara bra att veta att dina barn har rätt till umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med, d.v.s. ditt ex. Hur umgänget sker kan se olika ut, det kan ske genom att barnen och ditt ex träffar varandra eller genom att de har annan kontakt, t.ex. telefonkontakt (FB 6 kap. 15 §).

Om ditt ex för bort barnen - polisanmäl

Du undrar vad du kan göra om ditt ex vägrar att lämna ifrån sig barnen. Eftersom du och ditt ex har gemensam vårdnad om barnen, vilka är under 15 år, kan han göra sig skyldig till egenmäktighet med barn om han "utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer" barnen från dig (BrB 7 kap. 4 §).

"Beaktansvärt skäl" är ett otydligt begrepp. Men det innebär t.ex. att vårdnadshavaren (ditt ex) för bort barnen i syfte att skydda dem mot exempelvis övergrepp eller liknande. Jag vet inte så mycket om er situation, men några sådana skäl finns sannolikt inte för ditt ex att föra bort dina barn. Om han för bort barnen skulle han därför kunna göra sig skyldig till brott.

Dock krävs det att han för bort barnen för att ett brott ska ha begåtts. Att han håller kvar barnen mot din vilja hos sina föräldrar, dit barnen ursprungligen förts i samförstånd mellan er, är inte ett brott.

Alltså, om ditt ex för bort barnen så att du inte kan återförenas med dem skulle jag anmäla detta till polisen. Om han istället vägrar att lämna ifrån sig barnen är det nog svårt att nå framgång med en polisanmälan. Jag skulle i sådant fall istället råda dig att kontakta socialtjänsten i din kommun.

Om ditt ex inte lämnar ifrån sig barnen kan du kontakta socialtjänsten

Socialtjänsten lyder under varje kommuns socialnämnd. Socialnämnden har i sin tur ett särskilt ansvar vad gäller barn, de ska bl.a. verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden (SoL 5 kap. 1 §). Om du anmäler hos socialtjänsten i din kommun att ditt ex inte lämnar i från sig barnen har de en skyldighet att utreda ärendet så fort som möjligt (SoL 11 kap. 1 §).

Kontakta socialtjänsten om ni vill ha hjälp att komma överens

För att minska oro och risken för konflikter i framtiden finns det möjlighet för dig och ditt ex att skriva avtal om umgänget mellan barnen och ditt ex. Ett sådant avtal gäller så länge det är skriftligt och godkänns av socialnämnden (FB 6 kap. 15 a § tredje stycket). Kommunen ska även erbjuda samarbetssamtal för föräldrar tillsammans med sakkunniga för att nå enighet i frågor som rör bl.a. barnens vårdnad, boende och umgänge. (SoL 5 kap. 3 §). Samtalen kan hjälpa er att skriva avtal om exempelvis hur och när dina barn ska umgås med ditt ex. Ett avtal kan dels ge trygghet för er och barnen, men är även ett konkret juridiskt dokument att falla tillbaka på om konflikt skulle uppstå i framtiden.

Domstol kan besluta om ni inte kommer överens

Skulle ni inte komma överens kan domstolen besluta om umgänge mellan barnen och ditt ex. Detta görs om antingen ditt ex eller socialnämnden anmäler detta hos domstolen (FB 6 kap. 15 a § första stycket). Ett sådant beslut kan innehålla bestämmelser om när och hur barnen får umgås med sin pappa. Domstolsbeslutet ska stämma överens med vad som är bäst för barnen (FB 6 kap. 2 a §).

Du skriver att ditt ex vägrar skriva över vårdnaden över barnen till dig. Till sist vill jag därför informera dig om att du kan få ensam vårdnad om barnen, även om ditt ex motsätter sig detta, om det är vad du vill. Det är domstolen som beslutar i frågor om vårdnad, precis som vid frågor om umgänge. Du har rätt att väcka talan i domstol om att du vill ha egen vårdnad. Även ett sådant domstolsbeslut ska stämma överens med vad som är bäst för barnen (FB 6 kap. 5 §, FB 6 kap. 2 a §).

Sammanfattningsvis…

Om ditt ex för bort barnen - polisanmäl detta. Om han inte vill lämna ifrån sig barnen eller inte låter dig hämta dem - kontakta socialtjänsten. Vill du minska oron inför liknande konflikter i framtiden kan du också kontakta socialtjänsten, så hjälper de dig med samarbetssamtal och att skriva ett avtal om när och hur barnen ska umgås med sin pappa. Om ni inte kan komma överens kan domstolen besluta om umgänge eller vårdnad.

Hoppas du fått svar på din fråga och att allt går väl!

Med vänlig hälsning,

Moa KryhRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”