Om vårdnadshavare avlider

2014-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Har ensam vårdnad om min dotter och pappan har aldrig varit närvarande. Om jag avlider så förstår jag att pappan kan ansöka om att få vårdnaden då om det är lämpligt. Såg även i 6 kap FB att det finns en möjlighet för mig att ge till känna vem jag vill ska ta hand om mitt barn om jag avlider. Mina frågor är då 1) har pappan, trots att jag har föreskrivit att jag önskar min mor som vårdnadshavare, första "tjing' om han vill? 2) hur exakt ska jag utforma min vilja? Ska det ske muntligt eller krävs testamente? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Föräldrabalken (FB) 6 kap. 9 § 2 st. reglerar situationen att ett barn står under vårdnaden av en av föräldrarna och denna förälder avlider. I så fall ska den andra föräldern, på ansökan av denne eller socialnämnden tillförordnas vårdnaden. Om det är lämpligare ska istället en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare anförtros vårdnaden av barnet. Och precis som du säger kan du som vårdnadshavare i förebyggande syfte ge tillkänna vem eller vilka du vill se som särskilt förordnade vårdnadshavare, vilket framgår av FB 6 kap. 10 a § 4 st.

Det följer av FB 6 kap. 9 § 2 st. att den andra föräldern i första hand bör förordnas som vårdnadshavare. Detta är dock inte hugget i sten och kan påverkas av flera faktorer, exempelvis att den andra föräldern anses olämplig som vårdnadshavare eller att barnet motsätter sig en överföring av vårdnaden till denne. Har barnet uppnått tillräcklig mognad spelar dess vilja stor roll i sammanhanget. Att pappan inte heller varit närvarande talar för att ditt önskemål om vårdnadshavare bör tillmätas större betydelse.

Angående utformningen finns det inget formkrav på hur du ska uttrycka din vilja. För att undanröja eventuella bevissvårigheter rekommenderar jag dock att du upprättar ett skriftligt dokument som kan användas som underlag vid tvist. Du kan även infoga ditt önskemål i ett testamente.

MVH


Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (733)
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad
2020-06-29 Vårdnaden av barn
2020-06-29 Vårdanden av barn

Alla besvarade frågor (81763)