Om uppror och extra val

2016-01-14 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har förstått att befolkningen i Sverige inte kan kräva nyval (extra val), men hur ligger det till om man istället kallar det för en revolution (eller Statsomvälvning som 1809)? Om man kan få folkets stöd genom namnunderskrifter till en revolution så borde ju revolutionen av den anledningen lyckas och vinna ett erkännande? Statsomvälvarnas krav skulle vara att man kräver ett extra val för att rädda Sverige.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I fråga om extra val så är det regeringen som får lov att besluta om att ett sådant ska hållas. Extra val ska hållas inom tre månader efter regeringens beslut, men beslutet får inte fattas förrän tre månader har passerat från tidpunkten för den nyvalda riksdagens första sammanträde. Detta framgår av Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 3:11 första och andra styckena. Regeringen bestämmer också vilken dag ett sådant val ska hållas, vilket framgår av Vallag (2005:837) 1:3 tredje stycket. Enligt lagens förarbeten så är möjligheten att utlysa extra val dock avsedd som en säkerhetsventil för att hantera väldigt svåra låsningar i riksdagen.

Revolution förekommer inte, mig veterligen, som begrepp inom svensk rätt. Enligt Nationalencyklopedin så används begreppet i vitt skilda sammanhang. I fråga om politisk revolution så avser den vanligen en omstörtning av rådande ordning till något nytt. Med andra ord så behöver en revolution inte nödvändigtvis innefatta våld på samma sätt som 1809 års statskupp. Skulle dock någon med vapenmakt eller andra våldsmedel företa en handling i syfte att exempelvis tvinga regeringen att utlysa extra val för att omstörta den rådande ordningen till något nytt, och handlingen innebär konkret fara för att syftet ska förverkligas, så kan personen dömas för uppror till fängelse. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 18:1. Konkret fara för att syftet ska förverkligas kan avse exempelvis att beväpnade styrkor står beredda på ett sätt som innebär en viss risk för att i detta fall regeringens handlingsfrihet blir begränsad.

Det finns dock inget som hindrar dig och andra från att försöka påverka ett statsorgan genom att samla namnunderskrifter och skicka dessa till exempelvis regeringen med begäran om utlysande av extra val. Du kan också påverka regeringen genom att rösta, arbeta partipolitiskt, engagera dig i en intresseorganisation eller skicka in remissvar på regeringens betänkanden.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (859)
2020-11-24 Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?
2020-11-21 Är det brottsligt att försöka hindra någon från att vittna eller annars sabotera en rättsprocess?
2020-11-19 Är det brottsligt att låsa in en elev i ett klassrum?
2020-11-18 Vad krävs för att få ett kontaktförbud/besöksförbud?

Alla besvarade frågor (86394)