FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/01/2019

Om tiden för hyra av husbil överträds

Gäller ett muntligt avtal om att använda min husbil 4 veckor varje sommar. Och vad ska jag göra om tiden överträds? 2017 blev det 7 veckor och 2018 9 veckor. Kan jag ta ut hyra?

Vänligen

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan ta ut hyra för den tid din husbil utnyttjas utöver den avtalade tiden.

Vad säger lagen?

Det rör sig i detta fall om hyra av lösöre, det vill säga saker som till exempel båtar, bilar och andra liknande fysiska föremål. Hur den här typen av avtal uppstår regleras i avtalslagen (AvtL). Enligt 1 § AvtL uppstår ett bindande avtal när ett anbud som någon lämnat accepteras av mottagaren. Det uppställs avtalslagen inga krav på vilken form ett anbud och en accept ska uttryckas i. Detta innebär att avtal kan ingås både muntligt och skriftligt eller rentav tyst genom så kallat konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att parterna agerar som om ett avtal slutits trots att de inte sagt eller skrivit på något.

Bedömningen i ditt fall

Ett avtal kan ingås konkludent genom passivitet, när personen som hyr din husbil fortsätter att utnyttja den utöver den avtalade tiden och du inte protesterar mot detta kan man säga att de faktiska omständigheterna talar för att ett nytt avtal slutits för de extra veckorna, och du ska då självfallet även få ta ut hyra för den tiden.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare