Om testamentsvittne

2016-03-31 i Testamente
FRÅGA
Jag vill upprätta ett testamente där min brors barn ska ärva mina tillgångar vid min död. Min fråga är: Kan min svägerska, dvs min brors hustru vara testamentsvittne om jag väljer att testamentera mina tillgångar till min brors och hans hustrus gemensamma barn, dvs mina syskonbarn?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor rörande testamente finns reglerade i ärvdabalken. I 10 kap. 1 § ärvdabalken anges att ett testamente måste upprättas skriftligt och undertecknas av två vittnen. Vidare anges det i 4 § samma kapitel vilka personer som inte får lov att vara testamentsvittne. Bland annat anges det att den som är svåger eller svägerska till testatorn inte får vittna. En person får heller inte bevittna ett testamente som står skrivet till honom eller henne själv, make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rakt upp- och nedstigande led (dvs barn eller föräldrar). Detta innebär att din svägerska tyvärr inte kan vara testamentsvittne till ett testamente som står skrivet till hennes barn.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Amani Ali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2614)
2020-10-01 Har en make rätt att göra av med giftorättsgods under äktenskapet även om det finns inbördes testamente?
2020-10-01 Hur förvissar man sig om att en fastighet hamnar hos sitt barnbarn?
2020-09-30 Förvalta omyndigt barns arv från testamente
2020-09-30 Vilka krav ställs på ett giltigt testamente?

Alla besvarade frågor (84717)