Om testamentstagare avlider före testator

2015-05-08 i Testamente
FRÅGA
En äldre släkting till mig har skrivit ett testamente om att kvarlåtenskapen efter henne, skall tillfalla mig och en äldre bekant till henne. Kvarlåtenskapen skall delas lika mellan oss två. Nu är det så att den äldre bekanten är sjuk i cancer. Vad händer om den äldre bekanten, (som är gift) dör innan arvlåtarens död? Måste testamentet skrivas om, eller ärver den äldre bekantens fru sin makes del?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Regler om testamente finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. När man ska tolka ett testamente gäller det som huvudregel att man ska tolka det på det sätt så att man kan anta att tolkningen överensstämmer med testators vilja, se ÄB 11 kap. 1 §, här. Ytterligare tolkningsregler finns vidare i ÄB kap. 11. Om det inte står någonting i testamentet om vem som ska ärva i händelse av att testamentstagaren avlider, så blir det svårt att tolka vad testators vilja är utan att ändra och på så sätt föra in detta i testamentet.

I 11 kap. 7 § finns en regel som innebär att om testamentet inte kan verkställas när det gäller en testamentstagare, så ska resterande testamentstagares lotter ökas i motsvarande mån. Det innebär att den äldre bekantes del ur testamentet skulle tillfalla dig om han avlider, vilket även ligger närmast till hands att uttolka ur testamentet som testators vilja. Om det inte uttryckligen eller mer eller mindre underförstått står i testamentet att det är den äldre bekantens fru som ska ärva hans del i testamentet om han avlider innan testatorn, så blir det svårt att tolka in detta som testators vilja.

För att så ska bli fallet är därför det bästa om det uttryckligen skrivs in i testamentet vad som ska ske i händelse av att den äldre bekante avlider innan testator själv. Det bästa sättet är att förstöra det gamla och upprätta ett helt nytt testamente i enlighet med formkraven (dvs skriftligen och med två vittnen mm).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82669)