Om testamentestagare, bevittning och avyttring av dödsbo

Hej

Jag har kallats till bouppteckning som arvvinge efter efter min mors syster som dog 2014.

Systerns man dog nyligen och han har inga syskon och dom hade inga barn, så det är jag och min mors syskon som är kallade som arvingar.

Där föreligger ett testamente där bohaget skall tillfalla hans hustru och/eller ett namngivet syskon.

Hans hustru och/eller ett namngivet syskon skall som legat erhålla kr 500.000.

Testamentet är skrivet 2014 när hustrun är avliden och är bevittnat av den persons sambo och dotter

som är namngiven i testamentet.

Så frågan är varför skriver man in sin avlidna hustru i ett testamente?

Får en sambo bevittna ett testamente när man som legat skall få 500.000 kr?

När får man avyttra ett dödsbo?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan jag inte riktigt svara på varför en avliden make anges i testamente. Är det så att en testamentstagare är avliden går arvet till testatorns arvingar enligt lag. I praxis har däremot en angivelse av en avliden testamentstagare kunnat tolkas som ett uttryck att dennes släktingar ska ärva framför testatorns egna arvingar. I detta fall är ju däremot ett syskon namngivet.

Vem får vara testamentsvittne?

Reglerna om arv och testamente återfinns i ärvdabalken (ÄB). Enligt lagen får den som i testamente angetts som testamentstagare eller legatarie inte vara testamentsvittne, detsamma gäller dennes sambo eller make (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Har så skett är testamentet ogiltigt i den delen (13 kap. 1 ÄB). Klandertalan ska väckas av testamentstagare som anser att testamentet ska ogiltigförklaras inom 6 månader från delgivning (14 kap. 5 § ÄB).

När får man avyttra dödsbo?

Avyttring av dödsboets egendom bör göras efter det att bouppteckning upprättats och registrerats. Vid bouppteckningen ska nämligen den avlidnes tillgångar och skulder noteras. Bouppteckningen ska skrivas under av bouppgivaren och registreras hos Skatteverket. Om egendom avyttras från boet innan bouppteckning har gjorts kan det vara svårt att förutse om den avlidnes skulder kommer täckas av tillgångarna. Avyttring av egendom får inte heller göras innan dess att skulderna betalts eller betryggande säkerhet ställts för skulden. Om så har skett kan delägarna förpliktas återbära egendomen eller ersätta dess värde (18 kap. 6 § ÄB). Även straffrättsliga frågor kan bli aktuella. Behöver ni hjälp med att förvalta dödsboet eller verkställa testamentet kan ni begära att rätten förordnar om en boutredningsman eller testamentsexekutor.

Med vänlig hälsning,


Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”