Om testamentes giltighet

2020-06-01 i Testamente
FRÅGA
En släkting som inte har egna arvingar har skrivit testamente och ger allt till min dotter. Han har inte tagit professionell hjälp men har fått det bevittnat av två grannar och förvarar det hemma. En vän till honom har en kopia. Räcker detta eller ska jag be honom göra något annorlunda?Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).

Jag kan inte utifrån din beskrivning hitta några felaktigheter som skulle göra testamentet ogiltigt, men redogör för att undvika eventuella fallgropar för vilka krav som ställs upp för testamentens giltighet:

Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen, vilket tycks vara fallet nu. Vittnena måste närvara samtidigt, när testatorn undertecknar testamentet eller vidkänner sin underskrift. Även vittnena måste underteckna testamentet med sina namn. Vittnena måste inte känna till vad testamentet föreskriver, men de måste känna till att det är just ett testamente (10 kap. 1 § ÄB).

Både din släkting och grannarna bör för tydlighetens skull, men måste inte för giltighetens skull, anteckna datumen för sina underskrifter. Grannarna bör också anteckna sina kontaktuppgifter (10 kap. 2 § ÄB).

Jag utgår från att grannarna inte på något vis är släkt med din släkting eller närstående till någon som kunnat ärva enligt de allmänna arvsbestämmelser som tillämpas då inget testamente finns. I detta fall kan de nämligen inte vara vittnen. Så länge de så att säga bara är grannar kan de däremot vara vittnen. En uppräkning av vilka som inte kan vara vittnen finns i 10 kap. 4 § ÄB.

Testamentet är enbart giltigt i original. Att vännen har en kopia kan säkert vara av viss praktisk nytta, men vid tvist om testamentets giltighet (exempelvis om någon påstår att det återkallats genom att förstöras – se 10 kap. 5 § ÄB) behöver originalet kunna uppvisas. För att underlätta detta skulle din släkting exempelvis kunna underrätta sin vän, sina grannar eller vem som helst annars om var testamentet förvaras.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2720)
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?
2021-01-12 Kan vi ändra i vårt testamente?

Alla besvarade frågor (88084)