Om strafföreläggande

Hej !

Är det Polismyndigheten som skickar ut faktura vid strafföreläggande (böter för ringa stöld)?

Har denna myndighet rätt att direkt skicka fakturan till Kronofogdemyndigheten, det vill säga innan den brottsmisstänkte har fått någon chans, eller några chanser, att svara eller betala?

Vad är skillnaden mellan ett strafföreläggande och ett betalningsföreläggande?

Kommer alltid (betalda eller obetalda) fakturor på strafföreläggande (böter för ringa stöld) till Kronofogdemyndighetens kännedom?

Är Kronofogdemyndigheten enda källan som kreditupplysningsföretag använder vid kreditkoll?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är åklagarmyndigheten som utfärdar strafföreläggande, enligt 48 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Skillnaden mellan strafföreläggande och betalningsföreläggande är att strafföreläggande kan utfärdas istället för att ta målet till rättegång, medan ett betalningsföreläggande utfärdas vid en penningfordran som förfallit till betalning om förlikning är tillåten i saken, enligt 2 § 1 st. lag om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746).

Man kan välja att godkänna strafföreläggandet eller inte inom den tid som anges. Väljer man att betala, räknas det som ett godkännande, men väljer man att inte betala så ska man meddela det till åklagarmyndigheten. Godkänner man inte strafföreläggandet finns det risk för att åklagaren väcker åtal i tingsrätten. Väljer man att varken bestrida strafföreläggandet eller att betala, får man en påminnelse och sedan tar Kronofogden över indrivningen av strafföreläggandet. Det kommer inte till Kronofogden om du betalar strafföreläggandet inom den angivna tiden. Kronofogden är inte den enda källan som används vid en kreditkontroll, då det även inhämtas uppgifter från bl.a. Skatteverket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo