Om snatteri, offentlig försvarare och envarsgripande.

Hej! Jag stoppades av vakterna utanför ICAMaxi och anklagades för snatteri.Fick sitta inlåst i "cellen" flera tim.utan frisk luft och vatten! Enl. dem hade jag avsikt att byta ut locket på Pumptermos inne i butiken mot mitt lock jag hade med sig av termosen som jag köpte tidigare(169kr) Min avsikten var att JÄMFÖRA mitt lock som ramlade av gångjärnet vid rengöring med ny locket för att avgöra om det är fabrikationsmiss eller mitt lock som är trasig. Butikspersonal hade inte bra svar. Fick göra allt själv: ta nya termos, luta och ser om locket ramlar av och sätta ihop allt. Fabrikationsmiss! Det som hände är att jag pga min sjukdom och dålig tillståndet förväxlade av misstag mitt lock med locket på nya termosen vid återställning av varan. Då har jag varit sjukskriven för svår depression med mkt nedsatt koncentration förmåga, trötthet, svårigheter att ha kontrollen over situation. Butiken har inte anspråk -ingen skada har skett. Rättegången om 7 dagar. FRÅGAN är har jag rätt till försvarare eller rådgivning? Vad tycker ni behöver jag advokathjälp eller kan jag räkna med OSKULDPRESUMTIONEN i domstolen? Hur ska jag förbereda mig till förhandlingarna?Vilka konsekvensen kan blir om domare kommer inte tror i min oskuld? Har vaktarna rätt att ”låsa in” oss i så lång tid eller bete sig grovt? Jag är 50+ och hade aldrig ngn prick hos polisen! Jag har ganska höga inkomster för att köpa allt jag behöver utan att snatta någonting särskilt som kostar 169kr! Hjälp Tack MVH

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

Offentlig försvarare har du i första hand rätt till om du anhållits eller häktats och i andra hand om brottet är av sådan typ att det behövs. Mer om det här kan läsas i 21 kap 3a§ Rättegångsbalk. (https://lagen.nu/1942:740#K31P1). Du har dock alltid rätt att begära en offentlig försvarare i brottmål, och domstolen måste då ta ställning till din begäran. Utifrån de förutsättningar du här har listat finner jag dock det föga troligt att domstolen skulle avvisa en sådan begäran.

Vidare har en väktare ingen vidare rätt att grippa någon än var och en. Deras rättigheter är begränsade till envarsgripande som återfinns i 24 kap 7 § rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K31P1) - (vilket vem som helst som tar en brottsling på bar gärning kan göra - om det i straffskalan för brottet finns fängelse) de har då rätt att håla dig kvar tills dess att polisen kommer till platsen. Om det i det här fallet tog två timmar så har de också haft rätt att hålla dig kvar.

Slutligen skulle jag gärna vilja resonera lite om ansvarsfrågan.

Du är alltså åtalat för snatteri i enlighet med 8 kap 2§ Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K8). Snatteri är ett tillgreppsbrott. Det krävs med andra ord att du haft uppsåt att tillgodogöra dig egendom, om du var i villfarelse (trodde att egendomen var din) saknar du sådant uppsåt - och det borde då vara tveksamt att åklagaren skulle kunna visa att sådant uppsåt fanns. Vidare förstår jag det som att du ännu inte hunnit lämna butiken (passera stålbågarna försedda med larm) innan det att du greps av väktare. I det fallet att du inte hunnit passera dessa stålbågar har du vidare inte begått något snatteri - utan endast försök till snatteri. Även det faktum om skada som du tar upp är av betydelse. För att en ska ha begått en stöld krävs det att den bestulne lidet skada - sedan så inte har skett i det här fallet uppfylls inte heller detta rekvisit. Om du framhåller dessa omständigheter vid rättegången finner jag det föga troligt att du kommer att bli fälld till ansvar.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias HåkanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”