Om slutbesked och byggsanktionsavgift

2017-07-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vad betyder 10 kap 4 paragraf PBL.11 Kap 51 paragraf PBL. 10 kap 51 paragraf PBL.MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

PBL 10 kap. 51 § existerar inte så jag bortser från denna paragraf i mitt svar.


PBL 10 kap. 4 §

Denna paragraf säger att ett byggnadsverk som omfattas av ett startbesked inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. Ett exempel på detta är ett byggnadsverk i form av en villa som en person har fått bygglov till, om man då har fått ett startbesked som säger att det är ok att börja bygga så får inte villan tas i bruk innan nämnden också har lämnat ett slutbesked som avser villan. Byggnadsnämnden kan i undantagsfall fatta beslut om att byggnadsverket får tas i bruk trots att inte slutbesked har utfärdats. Eftersom byggherren för att få ett slutbesked ska visa att alla krav som ställs på byggnadsverket är uppfyllda så kan man se slutbeskedet som en slags garanti att byggnadsverket uppfyller dessa krav.

PBL 11 kap. 51 §

Denna paragraf säger att byggsanktionsavgift ska tas ut. Detta är en avgift som byggnadsnämnden eller boverket beslutar om att ta ut vid vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Exempel på sådana överträdelser kan vara att utföra en åtgärd som kräver lov utan att ha fått detta, att utföra arbete utan kontrollansvarig eller att vidta åtgärder i strid med byggnadsnämndens beslut.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (666)
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

Alla besvarade frågor (94347)