Om slutbesked och byggsanktionsavgift

Vad betyder 10 kap 4 paragraf PBL.

11 Kap 51 paragraf PBL. 10 kap 51 paragraf PBL.

MVH

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


PBL 10 kap. 51 § existerar inte så jag bortser från denna paragraf i mitt svar.


PBL 10 kap. 4 §

Denna paragraf säger att ett byggnadsverk som omfattas av ett startbesked inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. Ett exempel på detta är ett byggnadsverk i form av en villa som en person har fått bygglov till, om man då har fått ett startbesked som säger att det är ok att börja bygga så får inte villan tas i bruk innan nämnden också har lämnat ett slutbesked som avser villan. Byggnadsnämnden kan i undantagsfall fatta beslut om att byggnadsverket får tas i bruk trots att inte slutbesked har utfärdats. Eftersom byggherren för att få ett slutbesked ska visa att alla krav som ställs på byggnadsverket är uppfyllda så kan man se slutbeskedet som en slags garanti att byggnadsverket uppfyller dessa krav.

PBL 11 kap. 51 §

Denna paragraf säger att byggsanktionsavgift ska tas ut. Detta är en avgift som byggnadsnämnden eller boverket beslutar om att ta ut vid vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Exempel på sådana överträdelser kan vara att utföra en åtgärd som kräver lov utan att ha fått detta, att utföra arbete utan kontrollansvarig eller att vidta åtgärder i strid med byggnadsnämndens beslut.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”