Om skulder mellan sambor och gåvor som utgår när en av samborna dör

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo köpte en bostadsrätt tillsammans. Vi var överens om att betala hälften var. Dock blev sambon nödgad att ta ett lån på 250 000. Jag har aldrig skrivit på något om att jag var medlåntagare. Jag har ett lånevillkorsdokument där bara hon skrivit på.Nu kräver hennes syster att jag skall betala halva summan eftersom vi äger lägenheten tillsammans. Jag anser att vi då inte delat lika. Min fråga är således: Är jag tvungen att betala hennes halva lån?Jag har redan betalt för att slippa bråk men kan vi skriva in att vid den enes bortfall skall 125 000 + ev. procentuell värdeökning tillfalla min halva? Vi har vars två särkullbarn. Inga barn tillsammans. Tacksam för svar.Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är du skyldig att betala din sambos lån?

Precis som i ett äktenskap svarar en sambo bara för sina egna skulder (jämför med 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230)). Om det bara var din sambo som stod för lånet till bostadsrätten är det bara hon som står för det, vilket som jag förstår är exakt vad som hände i ditt fall.

Att du och din sambo tillsammans ägde bostadsrätten spelar alltså ingen roll. En annan sak är att det kan uppstå problem om er bostadsrätt pantsattes som säkerhet för din sambos lån.

Kan ni skriva att du ska få tillbaka ditt belopp vid ena sambons frånfälle?

En rättshandling vars verkningar bara inträder vid dödsfall kallas för en dödsrättshandling. Testamente är i princip den enda dödsrättshandling som är giltig, vilket framgår av 17 kap. 3 § ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB).

Din föreslagna dödsdisposition förutsätter alltså att din sambo skriver ett testamente till förmån för dig – för fallet då hon dör före dig. Beroende på din sambos egendom vid hennes frånfälle kan dock laglottsreglerna innebära att du inte får ut allt som du har rätt till enligt testamentet. I praktiken innebär laglottsreglerna att din sambo bara kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap (se härom 7 kap. 1 och 3 § ÄB).

För det fallet att du dör före din sambo kan hon t.ex. skriva ett gåvobrev om en gåva som bara utgår om du dör samtidigt som hon lever. Det rör sig då inte om någon dödsrättshandling, eftersom din sambo inte förfogar över sin kvarlåtenskap. Notera dock att en utfästelse om gåva bara är bindande om du t.ex. har fått just ett gåvobrev i din besittning, se 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.

Det kan vara en god idé att samordna villkoren i de olika handlingarna så att det inte finns någon risk att båda förmögenhetsöverföringar kan inträffa. Behöver ni hjälp med att skriva testamente eller gåvobrev kan ni använda Lawlines avtalstjänst, se HÄR.

Sammanfattning

Du är inte skyldig att betala din sambos lån. Ditt förslag på att få tillbaka dina pengar när du eller din sambo dör kan förverkligas genom att din sambo skriver ett testamente och ett gåvobrev.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med skulder, testamente och gåvor mellan sambor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88267)